Gospodarka regionalna pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka regionalna pytania na egzamin - strona 1 Gospodarka regionalna pytania na egzamin - strona 2 Gospodarka regionalna pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


1. Omów czynniki endogeniczne i egzogeniczne rozwoju regionów. 2. Konkurencja między regionami i jej metryki (miary jej oceny) . 3. Omów 3- etapową metodykę prognozowania rozwoju regionalnego. 4. Przedstaw koncepcje zrównoważonego rozwoju regionalnego. 5. Omów cele, podmioty i instrumenty polityki intraregionalnej regionów i ich skuteczność. 6. Omów koncepcję równomiernego rozwoju. 7. Omów fazy rozwoju regionów . 8. Opisz politykę rozwoju innowacyjności regionów. (Jak rozwijać innowacyjność regionów?) 9. Jakie instrumenty przedakcesyjne przyczyniły się do rozwoju polskich regionów ? 10. Omów zasadę II budowy strategii rozwoju zorientowanych na rynek tzn. bazowanie na korzyściach (przewagach) względnych gosp. reg. 11. Uzasadnij tezę iż rozwój regionalny jest zawsze sztuka integrowania spontanicznych działań rynkowych i mechanizmów zmiany sterowanej. 12. Co to jest Komitet Regionów jakie pełni funkcje? 13. Co to jest region i jakie są jego typy? 14. Omów plany zagospodarowanie przestrzennego jako instru menty polityki regionalnej. 15. Napisać o korzyściach względnych i związanych z nimi szerszym dostępie do środków finansowych. 16. Co to jest dywersyfikacja rozwoju gospodarczego? 17. Opisz znaczenie metropolii , miast i aglomeracji w rozwoju regionalnym. 18. Opisać I zasadę strategii skierowanej na rynek, tzn. budowanie podstaw gospodarczych pod rozwój regionalny 19. Jakie korzyści dla rozwoju regionalnego przynosi wspieranie przedsiębiorczości i small biznes? 20. Omówić Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego(ZPORR) 21. Jakie korzyści względne dla rozwoju regionalnego przynosi wspieranie inwestycji w restrukturyzację kapitału produkcyjnego? 22. Jakie korzyści względne dla rozwoju regionalnego przynosi wspieranie rozwoju zasobów ludzkich? 23. Omów III zasadę budowy strategii regionalnej czyli tzw. łamanie barier rynkowych. 24. Na czym polega restrukturyzacja gospodarki regionalnej? 25. Czym są strategiczne sektory gospodarki regionalnej i jak się je określa. 26. Co to jest regionalna s trefa funkcjonalno przestrzenna? 27. Omów (wiodące, uzupełniające i podporządkowane) funkcje gospodarczo-społeczne regionu. 28. Jaki wpływ na rozwój regionu ma jego otoczenie rynkowe biznesu? 29.Rola samorządów terytorialnych w rozwoju ich jednostek . 3 0. Program powszechnej prywatyzacji. 31. Co to jest Komitet ekonomiczno-społeczny i jakie są jego funkcje? 32. Omów wpływ na politykę regionalną układu instytucjonalnego. 33. Omów szczeble samorządowe na poziomie lokalnym. 34. Napisać o korzyściach względnych i związanych z nimi szerszym dostępie do środków finansowych. 35. Omów rodzaje polityki regionalnej. 36. Uzasadnij tezę ,że polityka regionalna wpływa na spontaniczne działania na rynku. 37. Na czym polega cel wyrównawczy i efektywnościowy polskiej polityki regionalnej?

(…)

… regionalnej i spójności UE? 50. Europejski Fundusz Społeczny i jego funkcje. 51. Na jakich wolnościach oparta jest Unia Europejska? 52. Co to jest zasada pomocniczości w UE? 53. Co to jest Europejski Bank Organizacji i Rozwoju oraz jego funkcje? 54. „Nowe lepsze miejsca pracy" wg Strategii Lizbońskiej. 55. Omów Strategie Lizbońską i korzyści jakie z niej wynikają dla regionów. 56. Co to był Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, na czym polegał i jaki inny fundusz go zastąpił? 57. Na czym polega monitoring UE? 58. Co to jest Europejski Fundusz Społeczny i jakie są jego funkcje? 59. Na czym polega zasada zgodności w polityce regionalnej UE? 60. Co to jest GOW i dlaczego UE jest za jej rozwojem? 61. Algorytm podziału środków publicznych w polityce interregionalnej oraz jego skutki. 62…
… względne dla rozwoju regionalnego przynosi wspieranie inwestycji w restrukturyzację kapitału produkcyjnego.
39. Na jakich terenach występuje bezrobocie strukturalne i dlaczego? 40. Strategia rozwoju regionalnego jako instrument polityki intraregionalnej. 41. Plan Balcerowicza. 42. Co to kontrakty wojewódzkie, omów sposób realizowania za ich pomocą polityki interregionalnej. 43. Cele polityki regionalnej…
…. 71. Programy operacyjne NSRO. 72. Omów klastry przemysłowe i ……………………………. 74. N+2 75. Na czym polega analiza SWOT i jakie są jej cele. 76. Raport Wima Koka 77. Czego dotyczą NUTS, omów NUTS I do NUTS V ? 78. Na czym polega budowanie korzyści względnych poprzez inwestowanie w zasoby naturalne oraz ochronę środowiska i walorów przyrodniczych? 79. Na czym polega i do czego służy analiza kosztów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz