Integracja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja - omówienie - strona 1 Integracja - omówienie - strona 2 Integracja - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Integracja - jest to scalanie, proces tworzenia całości z drobnych części lub włączanie danego elementu do całości. (z def. Integracja). Wyróżnia się:
1. integrację regionalną
2. integrację gospodarczą
3. integrację społeczną
4. integrację polityczną
Ad.1. Integracja regionalna polega na tym, że procesy integracji i odpowiadające im struktury ograniczone są do określonego regionu lub subregionu (np. integracja w ramach Unii Europejskiej, EFTA, w ramach Beneluxu (Belgia, Holandia, Luxemburg) itp.)
Ad.2. Integracja gospodarcza - jest to proces tworzenia więzi ekonomicznych scalających gospodarkę związana jest z rozpadem tradycyjnych więzi przemysłowych i tworzeniem w to miejsce organizacji wielonoraodowych. Jej celem jest zapewnienie swobody przemieszczania się towarów, usług, kapitałów i siły roboczej. Proces scalania rynków narodowych w jeden wspólny rynek może natrafiać na wiele problemów wynikających ze sprzeczności interesów gospodarczych krajów członkowskich.
Ad.3. Integracja Sołeczna polega na zespoleniu i zharmonizowaniu działań danej zbiorowości społecznej. Rozumiana jest jako intensywność i częstotliwość kontaktów między członkami danej zbiorowości oraz jako akceptacja w tej zbiorowości wspólnych systemów wartości, norm i ocen.
Ad.4 forma integracji odnoszaca się do instytucji i działań politycznych. Związana jest z utworzeniem wspólnych organów koordynujących i prowadzących wspólną politykę w imieniu podmiotów wchodzących w skład struktury integracyjnej. Wiąże się zatem z przekazaniem części suwerennych uprawnień narodowych na rzecz organów ponadnarodowych, stąd budzi większe kontrowersje niż integracja ekonomiczna. Model Europa ojczyzn lub model Ojczyzna Europa? Zwyciężył model Europa ojczyzn. Etapy integracji ekonomicznej związane są z tak zwaną integracją wgłąb (czyli pogłębianiem integracji) co oznacza przechodzenie do coraz wyższych etapów integracji. Wyróżnia się też pojęcie integracji wszerz oznaczające rozszerzanie zasięgu geograficznego ugrupowania polegającego na przyjmowaniu nowych krajów członkowskich. UE osiągnęła najwyższy poziom wgłąb, wszerz dosyc rozlegly jest zasieg UE(?).
Procesy integracji wgłąb mogą się dokonywać w drodze integracji negatywnej i integracji pozytywnej.
- Integracja negatywna polega na usuwaniu barier i przeszkód i związana jest z polityką deregulacji i liberalizacji.
- Integracja pozytywna polega na tworzeniu równych warunków dla funkcjonowania gospodarek integrujących się krajów i polega na realizacji polityki: harmonizacji i koordynacji.
Etapy integracji w ujęciu teorii integracji (wg B. Balassi) [schemat]
1. Strefa wolnego handlu (lata 50-te)


(…)

… przepływ towarów, kapitału, usług i osób
4. Unia gospodarcza i walutowa (od 1999r.)
Brak cel wewnętrznych + wspolna taryfa cenowa + swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób + wspólna waluta i jednolita polityka pieniężna
Możliwy jest wyższy etap unia polityczna, ale do tego etapu nie dąży unia.
Ad.1. Strefa wolnego handlu - tworzona jest po to, aby zwiększyć rynek dla firm krajowych i pobudzić…
… z części suwerennych uprawnień poszczególnych krajów członkowskich w zakresie realizowanej polityki gospodarczej na rzecz organów ponadnarodowych unii europejskiej. Ad.4. Unia Gospodarcza i Walutowa - UNIA EUROPEJSKA jest najbardziej zintegrowaną unią, osiągnęła jako jedyna ten 4 poziom.
WZTC - wspólna zewnętrzna taryfa celna (prowadzi do powstania 2 efektów handlowych - wyklad 2)
Procesy integracji, a procesy globalizacji (integracji) WTO - Światowa Organizacja Handlu (ang. World Trade Organization (WTO)) - organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie. WTO stanowi kontynuację Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu(GATT), została powołana w 1994 w Marrakeszu (Maroko), w ramach tzw. rundy urugwajskiej GATT.
Światowa Organizacja Handlu rozpoczęła działalność w 1995, a jej siedzibą jest Genewa. Polska była jednym z państw założycielskich - stosowne porozumienie ratyfikowała już w 1995. Głównym zadaniem Światowej Organizacji Handlu jest liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej, przestrzegania praw własności intelektualnej. 
Różnica pomiędzy globalizacją…
… do budżetu UE. - import FEOGA
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (od franc. FEOGA, ang. EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Funds) utworzony w kwietniu 1964 na podstawie traktatów rzymskich z 25 marca 1957 jako jeden z dwóch, obok Europejskiego Funduszu Społecznego, instrumentów służących wspomaganiu finansowania polityki strukturalnej. Zajmuje się finansowaniem rolnictwa…
… w imporcie spoza UE - 1600zł
Opłata wyrównawcza - 400zł
Cło 10% ad valorem (do ceny zakupu dodajemy 10%) - 1760
Opłata wyrównwacza 2000-1760 = 240
Opłata wyrównawcza jest liczona jako różnica pomiędzy ceną rynku wewnętrznego i ceną zakupu danego towaru na rynkach krajów trzecich. Jest ona doliczana do ceny zakupu z chwilą wejścia w obszar celny danego kraju (ugrupowania). Opłata wyrównawcza trafia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz