Unia celna, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia celna, sem III - strona 1

Fragment notatki:

Unia Celna
Posiada wszystkie cechy strefy wolnego rynku ale jest bardziej zaawansowanym stadium integracji handlowej ponieważ kraje członkowskie unii celnej wprowadzają jedną wspólną zew taryfę celną dla krajów trzecich. Czyli oznacza to, że powstanie unii celnej zmienia warunki handlu wcześniej taryfy celną na poszczególne towary były zróżnicowane. Natomiast wprowadzenie unii celnej to ujednolicenie taryf celnych na poszczególne towary w odniesieniu do całego obszaru unii celnej.
Przy tworzeniu UC jest bardzo istotne czy taryfy celne ujednolicane są:
Na zasadzie zwykłej średniej arytmetycznej
Na zasadzie średniej ważonej z uwzględnieniem strumieni przepływu towarów i usług W unii celnej jej kraje członkowskie nie posiadają już pełnej autonomii wprowadzeniu polityki handlowej wobec krajów trzecich ponieważ nie dysponują już własnymi taryfami celnymi i polityką celną jest prowadzona na poziomie unii celnej. Inne instrumenty polityki handlowej czyli np. bariery eksportu mogą być w dalszym ciągu stosowane na poziomie krajowym.
Dwa efekty strefy wolnego handlu i unii celnej, czyli innymi słowy jak utworzenie strefy wolnego handlu i unii celnej może wpłynąć na obroty handlowe (przepływy handlowe) na obszarze tego typu ugrupowań.
Efekt kreacji handlu: polega na intensyfikacji wymiany co do zakresu towarowego jak również wartości transakcji dochodzi do takiej sytuacji dlatego, że zniesione zostały na obszarze krajów członkowskich bariery handlowe. Jest to ważny efekt gosp stymulowanie wzrostu PKB za pomocą wzrostu wymiany.
Efekt przesunięcia handlu następuje w wskutek stworzenia lepszych warunków handlu dla uczestników rynku w strefach wolnego handlu i unii celnej. Natomiast pogarszają się warunki handlu dla uczestników rynków zew w stosunku do stref wolnego handlu i unii celnej. Czy tworzenie stref wolnego handlu i unii celnej przynosi korzyści globalne czy tylko regionalne?
Wspólny rynek- to najwyższe stadium integracji handlu, ponieważ kraje budujące wspólny rynek decyduje się na daleko idącą otwartość gosp. Ta otwartość obejmuje nie tylko swobodą przepływów towarów i usług ale także swobodę przepływów kapitału i siły roboczej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz