Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 2

Fragment notatki:

Zasady Układu GATT, liberalizujących handel międzynarodowy
Układ ten dotyczy handlu towarami między państwami sygnatariuszami
KNU - tzw., klauzula KNU, jest to Klauzula Najwyższego Uprzywilejowania, której państwa sygnatariusze zobowiązują się do wzajemnych ustępstw w zakresie handlu towarami w postaci obniżenia ceł. Grono państw sygnatariuszy powiększa się. GSP, Powszechny System Preferencji Celnych, ma charakter wyjątku, jednostronna zasada, oznacza jednostronne korzystne dla państw rozwijających się o słabszych gospodarkach ukształtowanie barier handlowych w ten sposób, że z większych preferencji korzystają towary z państw rozwijających się niż towary z państw wysoko rozwiniętych gospodarczo. Próba budowania równomiernego rynku wspólnego opartego na tych samych zasadach, filarach.
Cła, wyraża ta zasada, że wyłącznie cła mogą stanowić barierę w handlu międzynarodowym, nie mogą sygnatariusze nałożyć dodatkowych podatków np. I obecnie i dawniej cła stanowią podstawową barierę w handlu międzynarodowym. Podstawowa funkcja cła - funkcja fiskalna z biegiem lat ulega osłabieniu właśnie w wyniku regularnego obniżania stawek celnych.
Narodowe Traktowanie , wyraża maksymę, że żaden towar nie może być gorzej traktowany na rynku importera niż na rynku eksportera, ma być tak samo, równo traktowany. Zastosowanie reguły Narodowego Traktowania oznacza, że: Status celny towaru zmienia się np., z Chińskiego na Unijny, z nie wspólnotowego na wspólnotowy
Pochodzenie towaru nie zmienia się, tzn., że towar nie wspólnotowy pomimo spełnienia warunków (zapłata ceł i podatków) unijnych pozostaje towarem o pochodzeniu z kraju eksportera
Unia Celna a Strefa Wolnego Handlu
Strefa Wolnego Handlu oznacza takie ugrupowanie integracyjne tzn., grupę państw, która stosuje reguły liberalnego, pozbawionego barier handlu, obrotu gospodarczego który jest stosowany jeśli przesłanką jest porównywalny poziom rozwoju gospodarczego państw będących w tej strefie. Warunki sprzyjające: podobny region geograficzny, podobny poziom rozwoju gospodarczego.
Głębsza forma liberalizacji handlu międzynarodowego. Chodzi o większe zminimalizowanie stawek celnych. Strefy wolnego handlu: NAFTA (płn-amerykańska strefa wolnego handlu NAFTA), CEFTA (śr-europejska strefa wolnego handlu), EFTA (europejska strefa wolnego handlu, w której uczestniczy Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein).
Unia Celna oznacza takie porozumienie między c/n 2 państwami, które skutkuje likwidacją ceł we wzajemnych relacjach handlowych i przyjęciem jednej, wspólnej taryfy celnej a także przeniesieniem autonomii w prowadzeniu polityki celnej z poziomu państw narodowych na poziom unijny. Innymi słowy, państwa będące w Unii Celnej nie prowadzą autonomicznej polityki celnej, taka politykę prowadzi właśnie Unia Celna za te państwa. Przykładem dzisiejszej Unii Celnej jest Unia Europejska obejmująca 28 państw. To oznacza, że Unia Celna (UE) stanowi jednolity obszar celny a to oznacza, że z punktu widzenia prawa celnego jest jakby jednym państwem. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz