PROMOCJA JST materiały 2013

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROMOCJA JST materiały 2013 - strona 1 PROMOCJA JST materiały 2013 - strona 2 PROMOCJA JST materiały 2013 - strona 3

Fragment notatki:


Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Funkcje promocji JST 3. Korzyści wynikające z prowadzenia promocji JST 4. Proces i plan promocji jednostki samorządu terytorialnego (JST) Program promocji 5. Charakterystyka elementów planu promocji JST 1. Cele promocji JST 2. Przedmioty promocji 3. Adresacji promocji 4. Instrumenty i środki promocji 5. BudŜet promocji 6. Kontrola promocji Bibliografia: Czornik M.,  Promocja miasta . Wyd. Uczelniane AE Katowice 1998, Florek M.,  Podstawy marketingu terytorialnego,  Wyd. AE w Poznaniu,  Poznań 2006 dr Krzysztof Piotr Wojdacki                                      dr Krzysztof Piotr Wojdacki                                      4 5 Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Koncepcja 7P Marketing - mix Promocja JST • Podstawowa oferta usługowa Całokształt  działań związanych  z  • Usługi dodatkowe • Usługi posprzedaŜowe • Marka • Placówki usługowe komunikowaniem  się JST  z  otoczeniem,  Produkt Dystrybucja • Jakość • Kanały dystrybucji • Serwis obejmujący: • Gwarancja Docelowy • SprzedaŜ osobista • Formuła ustalania ceny rynek • Reklama • RóŜnicowanie poziomu cen Cena informowanie o mieście (regionie),  działania • Propaganda gospodarcza Promocja • Cena jako zachęta • Promocja dodatkowa • Sponsoring Personel Świadectwo materialne przekonywanie o jego atrakcyjności, • Personel bezpośrednio • Materialne elementy otoczenia • obsługujący nabywców • UŜytkowane dobra materialne • Obsługa zaplecza Proces świadczenia usługi skłanianie  do  nabycia  lub  konsumpcji • Wzajemne kontakty • personel-nabywca • Technologia świadczenia usługi • Wydajność pracy subproduktów terytorialnych,  w  tym  usług  • Organizacja procesu świadczenia usługi publicznych dr Krzysztof Piotr Wojdacki                                      7 Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Funkcje promocji JST Funkcje promocji JST •  konkurencyjne – kształtowanie  „aktywów  marketingowych”,  wykorzystywanych w  rywalizacji  między  JST,  mającej na  celu  np.  •  integracyjne – tworzenie    silniejszych  więzi  wyprzedzenie  innych  JST  w  dostępie  do  wśród społeczności lokalnej, funduszy pomocowych,  stworzenie  zachęt  do  •  pobudzające – kreowanie    określonych,  wzrostu  przyjazdowego  ruchu  turystycznego  pozytywnych postaw wobec gminy i jej polityki, poprzez  lansowanie agro- czy ekoturystyki wypoczynkowej itp. dr Krzysztof Piotr Wojdacki                                      dr Krzysztof Piotr Wojdacki                                      ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz