Przestrzenne zróżnicowanie kosztów produkcji-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestrzenne zróżnicowanie kosztów produkcji-wykład - strona 1 Przestrzenne zróżnicowanie kosztów produkcji-wykład - strona 2 Przestrzenne zróżnicowanie kosztów produkcji-wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 6 19.03.2012 Przestrzenne zróżnicowanie kosztów produkcji
Produkcja
- polega na przetwarzaniu czynników produkcji
- ziemia
- kapitał
- praca
- wiedza techniczna i organizacyjna ZIEMIA
Renta budowlana i renta rolna
Czynniki kształtujące wysokość renty
- położenie działki - dostępność działki
- zainwestowanie działki
- warunki fizjograficzne - odległość od dzielnicowych centrów usługowych
- status społeczno - ekonomiczny mieszkańców
- czynniki historyczne - planowane kierunki rozwoju przestrzennego miasta
KAPITAŁ Kapitał finansowy jest tradycyjnym rodzajem kapitału niezbędnym w procesie rozwoju gospodarczego obejmuje on całość wolnych środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację nowych inwestycji powiększających kapitał materialny regionu oraz środki przeznaczone przez mieszkańców na konsumpcję … popyt wewnętrzny
- wszystkie rodzaje działalności wymagają kapitału w różnym stopniu
- działalność pracochłonna
- działalność kapitałochłonna - dostępność kapitału zróżnicowana regionalnie - przepływ
PRACA
- Pomimo mechanizacji i automatyzacji, koszty pracy stanowią wysoki % kosztów produkcji - w USA średnio 35%
- w przemyśle odzieżowym - 80%, chemicznym 25%
- koszty pracy zależą od wysokości płac
- płac zmieniają się w zależności od miejsca, czasu, działalności - zarówno popyt jak i podaż pracy są przestrzennie zróżnicowane (bezrobocie, dojazdy do pracy)
- koszty pracy zależą od wydajności pracy
- wydajność zależy od wielu czynników (płynność kadr, absencji, aktywności związków zawodowych) WIEDZA TECHNICZNA
- wiedza techniczna jest kumulowana w dwojaki sposób - wynalazki (opracowanie nowych zasad technik produkcji) - innowacje (przyswojenie nowych procesów i technik) - miara: nakłady na B+R
- wiedza jest mobilna
Korzyści skali i aglomeracji
Korzyści
- wewnętrzne (skali)
- zewnętrzne (aglomeracji)
- urbanizacji - wspólnej lokalizacji Korzyści skali -zależą nie tylko od czynników produkcji ale także od skali produkcji
- koszty produkcji zmniejszają się ze wzrostem skali
- przyczyny powstawania korzyści skali
- specjalizacja pracy
- wyposażenie techniczne

(…)

… rozwijający się Klaster dojrzały Dolina Krzemowa
- najsłynniejszy klaster na świecie
- 1 mln osób zatrudnia Transport
- transport w istotny sposób kształtuje układy gospodarcze
- kształtowanie to dokonuje się pod wpływem różnych
- kosztów transportu i taryf transportowych
- technicznej innowacyjności transportu - koszty transportu
- zależą od pokonywanej odległości - wykazują tendencję do spadku kosztów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz