Klaster jako czynnik konkurencyjności regionów - wykład z gospodarki regionalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klaster jako czynnik konkurencyjności regionów - wykład z gospodarki regionalnej - strona 1 Klaster jako czynnik konkurencyjności regionów - wykład z gospodarki regionalnej - strona 2 Klaster jako czynnik konkurencyjności regionów - wykład z gospodarki regionalnej - strona 3

Fragment notatki:

2-Apr-12  1  KLASTRY jako czynnik   konkurencyjności regionów   M. Gorynia, B. Jankowska,   Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i  internacjonalizacja przedsiębiorstwa  (rozdz. 2)  ht p://www.mariangorynia.pl/ksiazki/rola-klastrow.pdf      T. Brodzicki, S. Szultka,  Koncepcja klastrów a konkurencyjność  przedsiębiorstw.   ht p:/ gnu.univ.gda.pl/~brod/koncepcja_klastrow.pdf     Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim,  Tom 1 (rozdz. 2.  Teoretyczne podstawy koncepcji klastrów ).   ht p:/ www.klastry.wszia.opole.pl/tom1.pdf     G. Micek,  Grona przedsiębiorczości jako instrument rozwoju lokalnego i  regionalnego  „Przegląd Geograficzny” 2008, tom 80, z.  4, s. 541-559.   ht p:/ rcin.org.pl/Content/91/2008_tom_80_zeszyt_4.pdf   Literatura:  Geneza    Alfred Marshall , 1890 – koncepcja dystryktów  przemysłowych (branżowych);      Michael Porter , 1990,  „The Competitive Advantage of Nations”   - teoria klastra.  Klaster   [wg M. Portera]          geograficzne skupisko  wzajemnie powiązanych:   firm   [jednocześnie konkurujących i współpracujących ze sobą],    dostawców i odbiorców,    jednostek świadczących specjalistyczne usługi (IOB),    instytucji naukowych (B+R) oraz instytucji publicznych.   znajdujące się w geograficznym sąsiedztwie skupisko  przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji,  zajmujących się określoną dziedziną działalności  gospodarczej i wzajemnie się uzupełniających;   przestrzennie skoncentrowana grupa firm,  instytucji i organizacji, powiązanych siecią  współzależności.  Klaster   Kalifornijski klaster winiarski  2-Apr-12  2  Uczestnicy klastra   przedsiębiorstwa (MŚP),   firmy z branż wspierających – dostawcy  wyspecjalizowanych środków produkcji,   dystrybutorzy hurtowi i detaliczni,   jednostki świadczące usługi dla MŚP (finansowe, doradcze,  informacyjne, szkoleniowe, marketingowe, targowe itp   instytucje naukowo-badawcze (B+R),   władze publiczne  (JST).  powiązania sieciowe  (networking ),   tj. ścisła i dobrowolna współpraca   komplementarnych firm oraz  współpraca  firm z instytucjami z ich otoczenia   (m.in. IOB, B+R, inst. publ.).    unikatowa przewaga konkurencyjna  Istotą klastrów są   Klaster jako potrójna spirala  (triple helix)  system powiązań między   3 kluczowymi aktorami  systemu gospodarczego:  1) przedsiębiorstwa,  2) instytucje wsparcia   (IOB, władze publiczne),  3) nauka   (uniwersytety, JBR),  KLASTER 

(…)

… lokalizacji firm;
 podobieństwo sektorowe firm;
 komplementarność podmiotów
w ramach łańcucha wartości;
 wspólna wizja (trajektoria) rozwoju,
 rozbudowana sieć relacji;
 równowaga między konkurencją i
kooperacją
coopetition = competition + cooperation
 odpowiednio duża liczba
uczestników (masa krytyczna),
[1+1+1 > 3]
 komunikacja wewnętrzna i
zewnętrzna,
 ciągły benchmarking,
 specyficzna tożsamość…
…),
dostęp do wyspecjalizowanych

wzrost siły przetargowej na rynku;

nowe możliwości biznesowe,

wykorzystanie potencjału JBR i uczelni;

redukcja kosztów transakcyjnych;

wspólne projekty B+R,

pozyskiwanie i zatrzymanie specjalistów;

łatwiejszy dostęp do kapitału finansow.

oddziaływanie na otoczenie –

przyciągnięcie kapitału zewnętrznego;

szybszy dostęp do informacji rynkowej,
aktywizacja eksportu;

wymiana doświadczeń;


ograniczenie ryzyka działalności,

budowanie kapitału społecznego;

promocja regionu / kreowanie marki regionalnej

ułatwiony „branding”,

lobbing; zmiana nastawienia władz
wzrost inwestycji wokół klastra,
wzrost konkurencyjności
Klasyfikacja klastrów
Rodzaje klastrów
Kryterium
Przykłady klastrów na świecie
Etapy rozwoju
 embrionalne, wzrostowe, dojrzałe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz