Bariery rozwoju-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery rozwoju-wykład - strona 1 Bariery rozwoju-wykład - strona 2 Bariery rozwoju-wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 4 5.03 .2012 Bariery rozwoju
Bariery - różnego rodzaju okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające ukształtowanie zdrowego układu gospodarczego, przestrzennego…
Klasyfikacja na różne sposoby w zależności:
- od celu jakiemu dana klasyfikacja ma służyć
- od tego co weźmiemy za podstawę klasyfikacji Dwa ujęcia
- ujęcie teoretyczno - poznawcze - ujęcie planistyczno - decyzyjne Ujęcie teoretyczno - poznawcze
Kryterium podziału Rodzaj
Postać
stopień złożoności zasięg przestrzenny
występowanie w czasie
Rodzaj - typ bariery - naturalna
- demograficzna
- ekonomiczna
- społeczna
- organizacyjna Naturalne
- związane są z zasobami środowiska geograficznego - cztery grupy zasobów
a) przestrzeń
b) zasoby wody
c) surowce mineralne d) zasoby biotyczne Przestrzeń:
- należy do zasobów niewyczerpywanych, ale jest ograniczona - bariera
- brak w ogóle - brak o pewnych walorach
- złe użytkowanie
Zasoby wody
- należą do zasobów niewyczerpywanych i odnawialnych
- bariera
- brak wody
- niewystarczająca ilość
- zła jakość wody
- - Bariera wodna stanowi ogólnie zły stan gospodarki wodnej w Polsce
- Wydzielić można następujące typy barier - pierwotna bariera naturalna (szczupłość zasobów wodnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca)
- wtórna bariera naturalna (nadmierne zanieczyszczenie wód) - bariera ekonomiczna (niedostateczne inwestycje wodne - brak środków lub nie pełne ich wykorzystanie)
- bariera społeczna (niski stopień świadomości społecznej o gospodarce wodnej)
- bariera organizacyjno - instytucjonalna (niedoskonałość systemu zarządzania gospodarką wodną - funkcjonowanie w układzie wojewódzkim, a nie w granicach hydrograficznych)
Zasoby surowcowe - Należą do zasobów wyczerpywanych i nieodnawialnych
- bariera
- brak
- niewystarczająca ilość
- warunki występowania (płytko, głęboko, uskoki)
- działania - substytuty - import
Zasoby biotyczne
- należą do zasobów odnawialnych
- decydujące znaczenie dla gospodarki mają biocenozy leśne
- bariery
- słabe zalesienia - zła struktura wiekowa, gatunkowa
Podsumowując

(…)


- zła struktura gospodarcza
- niedorozwój infrastruktury
- tzw. „ wąskie gardła” Bariera społeczna - są natury społeczno - psychologicznej - związane z poziomem kultur intelektualnej, wzorami, postawami, aspiracjami - usunięcie znacznie trudniejsze niż przełamanie barier ekonomicznych (stopa bezrobocia) Bariera organizacyjno - instytucjonalna - Niedostosowanie form organizacyjnych do poziomu rozwoju…
… zagospodarowanych
- słabiej i silniej rozwiniętych
- bardziej i mniej dynamicznych
- o lepszych i gorszych warunkach środowiska i życia ludności
- itp.
Typ regionów wg. B.J.L. Berry'ego - Regiony upadające - możliwość rozwoju regionu ustają, zanikają (obszary po wyeksploatowaniu złóż mineralnych, na skutek utraty funkcji transportowej, intensywna emigracja - depopulacja - starzenie się - zachwianie struktury wieku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz