Ekonomika regionalna-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika regionalna-wykład - strona 1 Ekonomika regionalna-wykład - strona 2 Ekonomika regionalna-wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 1 6.02.2012 Ekonomika regionalna Polityka regionalna Mapa wielkość PKD według regionów UE, zróżnicowanie przestrzenne. Na mapie zaznaczone są regiony o wysokim i niskim rozwoju przestrzennym. Wartość ta jest oznaczona w skali barw odwrotnej od Romerowskiej skali barw (gdzie kolory ciepłe oznaczają większą intensywność zjawiska a kolory zimne niską intensywność zjawiska). Rozwój przestrzenny regionów jest zróżnicowany. Regiony Londyński, Luksemburski czy Bruksela zaznaczone są kolorem zielonym (mają wartość rozwoju przestrzennego 3 razy większą) a regiony zaznaczone kolorem czerwonym oznaczają niską intensywność ( ich wartość rozwoju może być nawet mniejsza od 1/3 średniej). Ekonomika (łac. oeconomicus, z gr. oikonomik ós) Ekonomika - dział ekonomii zajmujący się zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą w różnych jej sektorach. - ekonomika przemysłu (przedsiębiorstwa) - ekonomika rolnictwa (też gospodarka żywnościowa) - ekonomika usług - ekonomika transportu - ekonomika turystyki - ekonomika pieniądza - ekonomika regionalna Nauka o prawidłowościach procesów społeczno - gospodarczych przebiegających w regionie i metodami kierowania tymi procesami Miejsce ekonomiki regionalnej w systemie nauk ekonomicznych Ekonomika Regionalna - nauka wielodyscyplinarna Ekonomika Regionalna - zrodziła si ę w świecie anglosaskim (region al econominics ) najczęściej używa się „region al analsis” lub „regional science” Różne określenia - ekonomika regionalna - przestrzenny ład gosp odarczy - gospodarka przestrzenna - regionalistyka Stosunek do innych dyscyplin GP - najbliżej spokrewniona jest z geografią ekonomiczną i planowaniem przestrzennym Wspólnym przedmiotem badań są systemy społeczno - gospodarcze - inaczej rozłożone są akce nty: - planowanie przestrzenne - także związki z technicznym zagospodarowaniem - geografia ekonomiczna - akcentuje silne związki działalności społeczno - gospodarczych Pojęcia WZROST - dotyczy zmian typu ilościowego ROZWÓJ - dotyczy zmian jakościowo - s trukturalnych WZROST GOSPODARCZY - proces tworzenia, powiększenia rzeczywistych rozmiarów społecznego produktu ROZWÓJ GOSPODARCZY - wzrost gospodarczy + zmiany strukturalne Wzrost bez rozwoju - tak, może zaistnieć Rozwój bez wzrostu? WZROST ZRÓWNOWAŻONY

(…)

… nierównomiernie
- przebiega cyklicznie, gdzie następują po sobie wzrosty i spadki aktywności gospodarczej (np. wahania sezonowe, cykle gospodarcze)
2

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz