Polityka rozwoju-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka rozwoju-wykład - strona 1 Polityka rozwoju-wykład - strona 2 Polityka rozwoju-wykład - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIKA I POLITYKA REGIONALNA WYKŁAD 8 Polityka rozwoju
6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno - gospodarczej i terytorialnej w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej
Dokumenty kształtujące politykę rozwoju (strategie) Dokumenty obligatoryjne (obowiązkowe)
Poziom krajowy
Strategia rozwoju kraju - Rada Ministrów (poziom krajowy)
Strategie sektorowe - Rada Ministrów
Poziom regionalny
Strategie rozwoju województw - Sejmik Wojewódzki (poziom regionalny)
Dokumenty fakultatywne (nieobowiązkowe)
Strategie rozwoju lokalnego (poziom lokalny - strategie powiatów i gmin)
Etapy polityki
Decyzję dotyczącą budżetu funduszy strukturalnych oraz zasad jego wykorzystania podejmuje Rada i Parlament Europejski na podstawie propozycji Komisji Europejskiej Najpierw Strategiczne Wytyczne Wspólnoty - zatwierdzone
Podstawa do - Narodowe Strategiczne Podstawy odniesienia
Określenie- strategie rozwoju i priorytety, programy operacyjne
-
-
-
- Komisja wraz z każdym państwem członkowskim ….
- Komisja i państwa członkowskie przedkładają raporty strategiczne przez cały okres programowania 2007 - 2013
Etapy polityki
Projekty SWW - Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (KE - komisja europejska + państwa członkowskie)
Zatwierdzenie SWW (Rada UE, PE)
Projekt Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) do KE (państwa członkowskie)
Stanowisko dotyczące NSRO (KE)
Wdrażanie NSRO za pomocą PO - program operacyjny (państwa członkowskie)
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności) NSRO to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności - w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007 - 2013
Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla:
- wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorstw zapewniających wzrost zatrudnienia
- wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

(…)

…. Zatrudnienie
- 75% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2. Badanie i rozwój oraz innowacje
- na inwestycje w badania i rozwój oraz innowacje powinniśmy przeznaczyć 3% PKB Unii - liczba ze środków publicznych i prywatnych
3. Zmiany klimatu i energię - ograniczenie gazów cieplarnianych o 20
- 20% energii ze źródeł odnawialnych
4. Edukacja
- odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz