Polityka gospodarcza - aspekt regionalny

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - aspekt regionalny - strona 1 Polityka gospodarcza - aspekt regionalny - strona 2

Fragment notatki:

1988 – pojawienie się terminu "spójność" (gospodarcza i społeczna)
POJAWIENIE SIĘ ZASAD POLITYKI REGIONALNEJ:
zasada koncentracji środków wychowawczych celach
 zasada współfinansowania (środki z Unii współfinansowane budżetu krajowego)
 zasada partnerska (w procesie programowania biorą udział różne podmioty)
 zasada programowania
 zasada monitoringu i kontroli – dotycząca monitorowania i konstruowania strategii
POJAWIENIE SIĘ CELÓW FINANSOWANYCH PRZEZ POLITYKE REGIONALNĄ (gospodarcze i społeczne):

wsparcie regionów opóźnionych w rozwoju

społeczne – likwidacja długotrwałego bezrobocia i wsparcie zatrudnienia ludzi młodych
1988 – pakiet Delorsa - zawarto/utworzono tzw. Czwarte źródło dochodu do budżetu unijnego – składki członkowskie płacone
przez kraje członkowskie UE

w latach 90 – powstanie 6-ego celu – dotyczy krajów zagrożonych wyludnieniem , dot. Finlandii i Szwecji gęstość
zaludnienia

(…)

… systemu bankowego

licencja na działalność

kontrolowane wymogi na założenie banku

system ochrony depozytów

przeprowadzanie procesów naprawczych
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI 2007-2013
Programy :
1. 1.infrastrutkura i środowisko

całość finansowania – 37 mld euro

finansowany – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , Fundusz Społeczny

15 priorytetów ; finansowanie transportu 71% i ochrony środowiska 18%

Finansowanie energetyki odnawialnej

Infrastruktura kolejowa
2. innowacyjna gospodarka

9,7mld euro – z Unii 8,3 mld

Finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotyczy innowacyjności na poziomie krajowym i zagranicznym

9 priorytetów – społeczeństwo administracyjne, elektroniczna administracja
3. Kapitał ludzki

11,4 mld euro – z unii 9,7mld

Kapitał ludzki ma 10 priorytetów – 5 krajowych i 5 regionalnych

Wzrost procesu integracji społecznej – zwiększenie zatrudnienia
4. 16 regionalnych programów operacyjnych dla poszczególnych województw

5.
6.
7.
16,6 mld euro – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ochrona dziedzictwa kulturowego

rozwój turystyki

rozwój środowiska naturalnego
Rozwój Polski wschodniej

2,2 mld euro – Europejski Fundusz Rozwoju

Środki pochodzą z - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
16% z 300 mld.
KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW I ZATRUDNIENIE

dotyczy tych regionów , które były objęte celem pierwszym w latach 2000-2006 (obecnie nie są) i wszystkich
pozostałych poza konwergencją
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY I EUROPEJSKI FUNDUSZ REGIONALNY = FINANSOWANIE
EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA:

przygraniczny – współpraca…
… w ramach euroregionów

międzyregionalny

ponadnarodowy np. współpraca w regionie Morza Bałtyckiego (przejaw spójności regionalnej)
POWSTANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU STABILNOŚCI FINANSOWEJ : jest tworzony z wpłat krajów strefy euro i z
wpłat międzynarodowego funduszu walutowego
POWSTANIE PAKTU FISKALNEGO – podpisało 25 krajów członkowskich UE bez Wlk. Brytanii i Czech – musi być ratyfikowany
prze 12 na 17…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz