Trzecia reforma polityki regionalnej.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzecia reforma polityki regionalnej. - strona 1 Trzecia reforma polityki regionalnej. - strona 2

Fragment notatki:

TRZECIA REFORMA POLITYKI REGIONALNEJ Lata 2000-2006 - czyli początki naszego członkowstwa. W 1997r. - określenie w Agendzie 2000 zmian, jakie muszą zajść w UE, aby dostosować się do funkcjonowania w poszerzonym składzie.
Decyzje budżetowe w sprawie perspektywy 2000-2006 zapadły podczas szczytu w Berlinie w roku 1999.
Dalsza koncentracja wsparcia. Koncentracja merytoryczna w trzech celach, a przestrzenna w dwóch celach.
Uproszczenie funkcjonowania polityki regionalnej.
Wprowadzenie limitu alokacji - przewidziano, że ubogie kraje będą pobierały dużą pomoc, wobec tego wprowadzono limit, że pomoc może wynosić maksymalnie 4% PKB kraju. Miało to przeciwdziałać uzależnieniu się od pomocy europejskiej.
Budżet na poziomie 195 mld Euro (Fundusze Strukturalne) oraz 18 mld Euro w ramach Funduszy Spójności.
Redukcja inicjatyw wspólnotowych z 15 do 4:
INTERREG - współpraca trans graniczna
EQUAL - zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy
LEADER - rozwój terenów wiejskich
URBAN - przeciwdziałanie bezrobociu w miastach.
Fundusze przedakcesyjne.
Budżet został zmniejszony o prawie 10 punktów procentowych z ok. 36% do ok. 26%, powody:
Pierwszy konflikt państw UE o budżet (w dwóch obozach - między płatnikami netto, którzy dużo płacą, a beneficjentami, którzy dużo dostają)
Uruchomienie funduszy przedakcesyjnych oraz wydzielenie pomocy dla krajów, które kiedyś wejdą do UE.
Cele dla tej perspektywy ( należy zapamiętać) Cel pierwszy - aktywizacja obszarów zacofanych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Był to główny cel, na który przeznaczono 2/3 pieniędzy.
Na ten cel przeznaczono wszystkie fundusze strukturalne.
Co było finansowane:
Rozwój infrastruktury, twarde inwestycje infrastrukturalne
Rozwój zasobów ludzkich - projekty miękkie
Pomoc dla sektora produkcyjnego - zarówno projekty twarde, jak i rozwijające instrumenty finansowe, np. fundusze pożyczkowe
Wspierano akcje uzupełniające np. finansowano program PEACE na pograniczu Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Zasada wykorzystania Funduszu Spójności - ma on wspierać w ramach pierwszego celu wszystkie regiony w krajach o PKB niższym niż 90% średniej unijnej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz