Fundusze strukturalne i projekty UE - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze strukturalne i projekty UE - pytania - strona 1

Fragment notatki:

Zestaw I Polityka strukturalna UE ma na celu:
tworzenie międzynarodowych struktur organizacyjnych dla potrzeb UE,
tworzenie struktur kompensujących wpłaty składek członkowskich do budżetu UE
powodowanie zmian strukturalnych w gospodarce krajów członkowski ch podnoszenie stopnia zgodności struktur gospodarczych krajów członkowskich z warunkami gospodarowania Polityka spójności UE obejmuje:
spójność gospodarczą spójność kulturową i intelektualną
spójność terytorialną i społeczną spójność środowiskową
Zasady finansowania polityki rozwoju regionalnego obejmują:
zasadę pomocniczości
zasadę doda walności zasadę programowania
zasadę koncentracji Przedmiotem polityki intraregionalnej jest:
Urząd Wojewódzki Samorząd Terytorialny Komisja Europejska
Rząd RP
Instrumenty to:
środki bezpośredniego oddziaływania na adresata środki pośredniego oddziaływania na adresata elementy zasobowej teorii organizacji
elementy struktury organizacyjnej w zarządzaniu
Celami polityki regionalnej w 2007-2013 są:
zwalczanie bezrobocia przez rozwój zasobów ludzkich
konwergencja konwersja regionów dotkniętych załamaniem przemysłu
konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Inicjatywy Wspólnotowe w latach 2007 - 2013 to:
Urban
Jessika Equol
Jeremie i Jaspers Który z funduszy nie jest funduszem strukturalnym:
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Rybacki Europejski Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny służy:
poprawie jakości środowiska
promocji aktywnej polityki rynku pracy zapobieganiu kryzysom gospodarczym
rozwojowi przedsiębiorczości Inicjatywa Wspólnotowa Jeremie służy
wsparciu MŚP wsparciu przemian strukturalnych w rolnictwie
budowie instrumentów w zakresie inżynierii finansowej wsparciu projektów indywidualnych o charakterze infrastrukturalnym
Warunkiem uzyskania pomocy z EFRR jest:
PKB per capita niższy niż 75% średniej UE występowanie obszarów zdegradowanych o przestarzałym przemyśle
złożenie wniosku aplikacyjnego Maksymalny poziom dofinansowania z Funduszy Strukturalnych w latach 2007 - 2013 to:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz