Polityka regionalna – zagadnienia egzaminacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3493
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka regionalna – zagadnienia egzaminacyjne - strona 1

Fragment notatki:
...1. Wielość znaczeń pojęcia polityki regionalnej.
2. Globalne uwarunkowania rozwoju regionalnego.
3. Ewolucja polityki na rzecz regionów UE.
4. Nowe instrumenty pomocy w perspektywie finansowej 2007-2013: JASPERS, JEREMIE, JESSICA.
5. Dozwolona pomoc publiczna.
6. Przedsięwzięcia wspierane przez EFRR w ramach celów: Konwergencja, Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, Europejska współpraca terytorialna. Działania dodatkowe. Kwalifikowalność wydatków.
7. Przedsięwzięcia wspierane przez EFS w ramach celów: Konwergencja, Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, Europejska współpraca terytorialna. Kwalifikowalność wydatków....

Polityka regionalna - zagadnienia egzaminacyjne
Wielość znaczeń pojęcia polityki regionalnej.
Globalne uwarunkowania rozwoju regionalnego.
Ewolucja polityki na rzecz regionów UE.
Nowe instrumenty pomocy w perspektywie finansowej 2007-2013: JASPERS, JEREMIE, JESSICA.
Dozwolona pomoc publiczna.
Przedsięwzięcia wspierane przez EFRR w ramach celów: Konwergencja, Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, Europejska współpraca terytorialna. Działania dodatkowe. Kwalifikowalność wydatków.
Przedsięwzięcia wspierane przez EFS w ramach celów: Konwergencja, Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, Europejska współpraca terytorialna. Kwalifikowalność wydatków.
Przedsięwzięcia wspierane przez Fundusz Spójności. Kwalifikowalność wydatków. Zasada warunkowości.
Założenia polityki energetycznej UE. Polityka energetyczna a ochrona środowiska.
Ramy organizacyjne Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Polityka spójności w Polsce - cele i priorytety Strategii Rozwoju Kraju oraz cele Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - cele, osie priorytetowe.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - cele, priorytety.
Projekty realizowane w perspektywie finansowej 2007-2013 przez KUL w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - www.kul.pl.
Atrakcyjność inwestycyjna województwa lubelskiego w ramach regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - cele, osie priorytetowe.
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - cele, osie priorytetowe.
Wpływ funduszy unijnych z poprzednich perspektyw finansowych na obecny stan rozwoju Polski Wschodniej.
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - cele, osie priorytetowe.
Ogólna charakterystyka regionalnych programów operacyjnych.
Programy europejskiej współpracy transgranicznej:
Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia
Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
Polska (Województwo Lubuskie i Województwo Dolnośląskie) - Saksonia
Czechy - Polska
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
Litwa - Polska
Polska - Szwecja - Dania - Litwa - Niemcy (Południowy Bałtyk).
Programy europejskiej współpracy transnarodowej
BSR
Europa Środkowa.
Program europejskiej współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C. Schemat systemu wdrażania programów operacyjnych.
Nabór projektów w ramach programów operacyjnych.
Bieżące wydarzenia z zakresu polityki regionalnej. Założenia polityki regionalnej w kolejnej perspektywie finansowej.
Istotnym źródłem wiedzy są wykłady. Bardzo pomocne w opanowaniu programu przedmiotu są książki:

(…)

… operacyjnych.
Bieżące wydarzenia z zakresu polityki regionalnej. Założenia polityki regionalnej w kolejnej perspektywie finansowej.
Istotnym źródłem wiedzy są wykłady. Bardzo pomocne w opanowaniu programu przedmiotu są książki: Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak (red.), „Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013”, wyd. 2, Lublin 2009 (z pominięciem zagadnień z tematyki polityki rolnej i rybackiej)
K…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz