Wykład z gospodarki regionalnej: Polityka regionalna UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład z gospodarki regionalnej: Polityka regionalna UE - strona 1 Wykład z gospodarki regionalnej: Polityka regionalna UE - strona 2 Wykład z gospodarki regionalnej: Polityka regionalna UE - strona 3

Fragment notatki:

1  Polityka regionalna   Unii Europejskiej (EPR)   Europejska polityka regionalna    (polityka spójności)   jest to zespół działań instytucji UE mający na celu  usunięcie dysproporcji w rozwoju gospodarczym i  społecznym krajów i regionów UE oraz zapewnienie  zrównoważonego rozwoju wszystkich jej obszarów;   jest jedną z najważniejszych polityk wspólnotowych,   jest skoordynowana z innymi politykami wspólnotowymi oraz    politykami regionalnymi (inter i intra) państw członk.,   jest programowana w okresach wieloletnich (7 lat),   wspiera tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy,  poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój,   koncentruje wsparcie w obszarach (regionach) problemowych.   Obszar problemowy  -   to wyodrębnione terytorium, na którym  występuje kumulacja negatywnych zjawisk społecznych,  gospodarczych  i/lub przyrodniczych,  których rozwiązanie lub  usunięcie wymaga interwencji ze strony władz publicznych.  Rodzaje obszarów (regionów) problemowych:   obszary o niskim poziomie rozwoju  (wsk. PKB per capita 

(…)

…. PKB per capita < 75% średniej UE),
 obszary peryferyjne; obszary o niskiej dostępności komunik.,
 znaczne pogłębienie rozpiętości w poziomie rozwoju
między państwami członk. i regionami w wyniku
 ludnościowe obszary problemowe (niska gęstością zaludnienia, depopulacja,
starzenie się ludności, bierność zawodowa itp.),
 upadające regiony przemysłowe (wysokie bezrobocie i spadek zatrudnienia…
…,
społeczeństwo informacyjne,
 dla okresu 2014-2020 będą to lata 2009-2011.
 ochrona środowiska.
Cel: Konwergencja
Jak kwalifikuje się regiony?
Kwalifikowalność geograficzna
Instrumenty

na potrzeby EPR stosuje się jednolity w całej UE
EFRR
system NUTS (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych
EFS
1) regiony NUTS 2
PKB per capita < 75% śr. UE-27 (2001-03)
2) regiony „efektu statystycznego”
do Celów Statystycznych);

(mechanizm phasing-out)
PKB per capita < 75% EU-15 i >75% EU-27
system NUTS dzieli każde państwo na 5 poziomów
3) regiony ultraperyferyjne
jednostek statystycznych (3 regionalne i 2 lokalne),

(Azory, Wyspy Kanaryjskie, Gwadelupa,
Regiony
celu 1 i 2
Alokacja
69% =
193 mld €
• infrastruktura;
• zasoby ludzkie;
• środowisko / zapobie-
5% =
14 mld €
ganie ryzyku;
• potencjał administracyjny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz