Polityka regionalna

note /search

Polityka regionalna, zaliczenie, praca na temat gminy Sosnowiec - UŚ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Polityka regionalna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2611

Praca zaliczeniowa z przedmiotu polityka regionalna, wykładanego przez dr Katarzynę Forst na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca ma 21 stron i dotyczy tematyki gminy Sosnowiec, w tym zagadnień typu: potencjał gospodarczy, statut miasta, współpraca z zagranicą, kierownictwo miasta, schemat orga...

Polityka regionalna – zagadnienia egzaminacyjne

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Polityka regionalna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3486

...1. Wielość znaczeń pojęcia polityki regionalnej. 2. Globalne uwarunkowania rozwoju regionalnego. 3. Ewolucja polityki na rzecz regionów UE. 4. Nowe instrumenty pomocy w perspektywie finansowej 2007-2013: JASPERS, JEREMIE, JESSICA. 5. Dozwolona pomoc publiczna. 6. Przedsięwzięcia wspier...

Opracowanie pytań na egzamin - polityka regionalna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1176

1. Za prawidłową realizacje programu operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej odpowiedzialność ponosi? a) Instytucja Zarządzająca b) Wspólny Sekretariat Techniczny c) Instytucja Audytowa d) Komitet Monitorujący 2. Innowacje to zjawisko? a) niezamierzone b) przypadkowe c) celowe d) niekonie...

Tezy i ich tłumaczenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5740

Zawiera tezy i dokładne ich wyjaśnienie na egzamin z Polityki regionalnej. Informacje zbierane do wytłumaczenia tez są wiarygodne, pochodzą wyłącznie z notatek z wykładu, książek i tylko pewnych źródeł internetu. Plik zawiera informacje na temat takich zagadnień jak: wielość znaczeń pojęcia polityki...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 3472
Wyświetleń: 10367

Dokument ma objętość 26 stron w formacie doc. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: region, regionalizm, regionalizacja, struktury samorządowe, makroregiony, subregiony, mikroregiony. Kolejne tematy realizowane podczas wykładów i opisane w notatce to: ewolucja praktyki po...

Opracowanie własne poityka regionalna

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3927

Frycza-Modrzewskiego. Zawiera 16 stron, opracowanie jest obszerne i przejrzyste. Odpowiada na pytania takie jak; 1. Zdefiniuj Politykę Regionalną i uzasadnij jej prowadzenie przez Unie Europejską, Podaj znane ci znaczenia pojęcia REGIONU, Podaj 3 najważniejsze daty - fakty z ewolucji wspólnotowej U...

Przykładowe pytania na egzamin - polityka regionalna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1113

Państwa o najmniejszym wskaźniku innowacyjności (Polska, Bułgaria, Rumunia, Łotwa?) Który gaz wpływa na efekt cieplarniany (freon) Co należy do dyrektywy wodnej (jeziora, rzeki) Do ja...

Klasyfikacja wydatków publicznych,potrzeby pożyczkowe budżetu państwa ...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4032

potrzebne z prof Pruskiem! Pyt.28 Jakimi kryteriami posługujemy się dokonując klasyfikacji wydatków publicznych? (Odp. Wg wykładów drugiego potoku, od dziekana. Surówki:) Pod pojęciem wydatków publicznych należy rozumieć wydatkowanie środków pieniężnych przez państwo oraz inne związki publiczno-pra...

Komitet Regionów UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3346

polityka regionalna UE KOMITET REGIONÓW 1. Geneza polityki regionalnej Unii Europejskiej Polityka regionalna jest jednym z istotnych aspektów funkcjonowania UE. Już w 1952 r. kiedy to stworzono EWWiS zdawano sobie sprawę z ważnej roli re...

Referat: korzyści i koszty akcesji Polski do UE, ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka regionalna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2548

referat o korzyściach i kosztach akcesji Polski do UE Członkostwo w Unii Europejskiej stanowiło i stanowi dla Polski historyczną szansę. Unia grupuje bowiem kraje stabilne politycznie, należące do najwyżej rozwiniętych gospodarczo, stosujące najwyższe standardy technologiczne, ekologiczne, socjalne...