Polityka regionalna, zaliczenie, praca na temat gminy Sosnowiec - UŚ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2611
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka regionalna, zaliczenie, praca na temat gminy Sosnowiec - UŚ - strona 1 Polityka regionalna, zaliczenie, praca na temat gminy Sosnowiec - UŚ - strona 2 Polityka regionalna, zaliczenie, praca na temat gminy Sosnowiec - UŚ - strona 3

Fragment notatki:

Praca zaliczeniowa z przedmiotu polityka regionalna, wykładanego przez dr Katarzynę Forst na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Praca ma 21 stron i dotyczy tematyki gminy Sosnowiec, w tym zagadnień typu: potencjał gospodarczy, statut miasta, współpraca z zagranicą, kierownictwo miasta, schemat organizacyjny urzędu miasta, fundusze europejskie, majątek gimny, budżet, plan zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju miasta.

Sosnowiec to miasto na prawach powiatu leżące w województwie śląskim nad rzekami Brynicą, Przemszą i Białą Przemszą. Jego powierzchnia zajmuje 91,26km2, a liczba mieszkańców wynosi 217,6tys osób, co oznacza, że gęstość zaludnienia to około 2385os/km2 (3miejsce w województwie oraz 14w kraju pod względem liczby mieszkańców). Obecnie Sosnowiec graniczy z Katowicami, Będzinem, Czeladzią, Dąbrową Górniczą, Sławkowem, Jaworznem i Mysłowicami, granice miasta zostały przedstawione na poniższej mapie. Sosnowiec składa się z 25dzielnic, które były przyłączane do miasta kolejno w 1902, 1915, 1953 oraz 1975 roku., są to:
Kuźnica
Stary Sosnowiec
Sielec
Środulka
Ostra Górka
Pogoń
Radocha
Dębowa Góra
Konstantynów
Milowice
Modrzejów
Pekin
Środula
Bobrek
Bór
Dańdówka
Jęzor
Niwka
Juliusz
Kazimierz Górniczy
Klimontów
Maczki
Ostrowy Górnicze
Porąbka
Zagórze
Miasto Sosnowiec wraz z innymi miastami byłego zaboru rosyjskiego wytworzyło przez lata obszar przemysłowy zwany Zagłębiem Dąbrowskim i zostało jego nieformalną stolicą.
Sosnowiec to także miasto o bogatych tradycjach kulturowych, jak również, prężnie rozwijające się miasto europejskie. Kulturalny wizerunek miasta jest tworzony przede wszystkim przez mieszkańców, którzy przez zbudowanie instytucji kultury, organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży oraz innych imprez artystycznych propagują i upowszechniają dorobek lokalnych twórców i artystów a także dzieł z kanonu polskiego, europejskiego i światowego. W Sosnowcu działa kilkanaście instytucji kultury, a to przede wszystkim: Teatr Zagłębia, mający metrykę starszą niż samo miasto; Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego; Muzeum; Miejski Klub im. Jana Kiepury; Miejski Klub „Maczki”; Miejski Dom Kultury „Kazimierz” oraz Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki.
Sosnowiec to również miasto interesujących wydarzeń kulturalnych i prestiżowych imprez takich jak m.in.: Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny; Międzynarodowy Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Shock Dance”; Mistrzostwa Śląska Niezrzeszonych Zespołów Cheerleaders; Ogólnopolski Turniej Zespołów Cheerleaders; Europejski Festiwal Piosenki Dziecięcej; Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów i Skamieniałości; Festiwal Muzyki Znanej i Nieznanej; Sosnowieckie Spotkania Artystyczne; Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki; Zaduszki Jazzowe; Dni Sosnowca; Dni Ziemi.
Ogólnie rzecz ujmując, atutami współczesnego Sosnowca są:

(…)

… Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
31. Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu
32. Miejski Klub „Maczki” w Sosnowcu
33. Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego
34. Muzeum Miejskie w Sosnowcu
35. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
36. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna „Milowice”
37. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski Nr 1
38. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - „Zagórze”
39. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa - „Ostrowy”
40. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - „Zagórze Południe”
41. Izba Wytrzeźwień
42. Straż Miejska
43. Miejski Zakład Składowania Odpadów
44. Miejski Zakład Ulic i Mostów
45. Miejski Zakład Usług Komunalnych
46. Miejski Zakład…
… w Sosnowcu z dnia18 grudnia 2003 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu obejmującego obszar „Środula-Północ”.
Uchwała Nr 405/XXVII/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. Klonowej, obejmującego teren projektowanej…
… z ich poborem (50,45%), różne rozliczenia (24%), pomoc społeczna (6,64%)
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W Sosnowcu na chwilę obecną, obowiązuje 20 uchwał Rady Miejskiej w sprawach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Sosnowiec. Jak widać na załączonej poniżej mapce, plany zagospodarowania przestrzennego nie obejmują całego Sosnowca, jedynie…
… ze środków unijnych zrealizował kilka większych projektów, wśród których wymienić można:
„Sosnowiec- miasto dobrych inwestycji”- Wartość projektu: 742 978,00 zł, dofinansowanie projektu w wysokości 631 531,30 zł (85%).- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz