Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - strona 1 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - strona 2 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin - strona 3

Fragment notatki:


SPIS TREŚCI Wstęp.........................................................................................................3 Rozdział I - Gmina jako podstawowa jednostka samorządowa..........5 Samorząd gminy w okresie II Rzeczpospolitej.................... ..............5 Samorząd terytorialny po II wojnie światowej (do 1950 r.)...............8 10 lat współczesnej samorządności..................................................13 Rozdział II - Podstawy finansowania gminy w świetle obowiązujących ustaw........ ................................................................18 Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego....................................................................................18 Ogólna charakterystyka wydatków jednostek samorządu terytorialnego....................................................................................22 Rozdział III - Rodzaje  środków   pozabudżetowych   pozyskiwanych przez gminy na podstawie obowiązujących aktów normatywnych............... ......................................................................25 Środki pozabudżetowe wynikające z ustaw.....................................25 Środki, które mogą być pozyskiwane od organizacji i fundacji w kraju.................................... ..........................................................26 Środki, które mogą być pozyskiwane od organizacji i fundacji z zagranicy.......................................................................................31 Rozdział IV - Wybrane  środki  pozabudżetowe  w  rozwoju  gminy miejskiej Iława na przestrzeni 1995 - 2000......................................44 Środki pozyskane w kraju w latach 1998 - 2000............................44 Korzystanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w latach 1995 -1999......................................................................................45 Dofinansowanie otrzymane od Fundacji Polsko - Niemieckiej......47 Rozdział V - Podsumowanie rozważań i wnioski................................48 Wykaz aktów normatywnych..................................................................51
Bibliografia..............................................................................................52 WSTĘP Temat mojej pracy nasunął mi się podczas obserwacji tego, co działo się w moim mieście tzn. Iławie w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Także prasa i telewizja na bieżąco informowały o rozwoju samorządu lokalnego oraz o tym jakie są przekazywane przez władze centralne na realizację zadań własnych oraz zleconych. Dlatego też obserwuje się, że każda gmina stara się, aby jej dochody w danym roku wzrastały. Jakikolwiek, więc przypływ pieniędzy lub innych środków do gminy jest szansą na to, by można było zwiększyć jej finanse na przykład poprzez pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Okazuje się, iż pozyskiwanie takich środków przez gminę samorządową jest jedną z możliwości zwiększania dochodów własnych, które to w efekcie wpływają na jej wzrost gospodarczy i ekonomiczny.


(…)

… było starać się o środki pomocowe, oraz jaka perspektywa w tym zakresie czeka gminy samorządowe?
W pracy tej postaram się także wykazać, że możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych rodzi duże korzyści dla gminy, czyli mieszkańców całej społeczności lokalnej.
ROZDZIAŁ I
GMINA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA SAMORZĄDOWA
1. Samorząd gminy w okresie II Rzeczpospolitej Samorząd terytorialny w Polsce…
… czerwcowych 1989 roku stało się to możliwe.
3. 10 lat współczesnej samorządności
1. Postanowienia „okrągłego stołu”
Teoretycy nauki administracji i prawa administracyjnego byli od lat zwolennikami przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce. Szczególnie ożywiona dyskusja na ten temat prowadzona była w latach 1980 - 1981. Również w późniejszych latach problem ten był przedmiotem rozważań i postulatów…
… i będzie funkcjonował na zbliżonych zasadach. Oznacza to, że finansowane będą jedynie projekty duże - powyżej 5 mln €. Zgodnie z zapowiedziami maksymalny próg dotacji w ramach ISPA może stanowić 75 % wartości projektu. W przypadku montażu budżetowego, w którym ujęte zostaną inne „europejskie źródła finansowania” (np. Europejski Bank Inwestycyjny, Phare) wkład Wspólnot Europejskich nie może przekroczyć 90…
…: ochrona wód i gospodarka wodna, ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem,
ochrona i kształtowanie przyrody oraz ochrona lasów (na obszarach szczególnej ochrony środowiska), edukacja ekologiczna, kryterium efektywności ekologicznej;
kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej. III. Środki, które mogą być pozyskiwane od organizacji…
… i fundacji z zagranicy.
Polska otrzymuje pomoc zagraniczną od początku lat dziewięćdziesiątych. Płynie ona do nas z różnych źródeł. Jej przeznaczenie lub forma, w jakiej była i jest udzielana jest również zróżnicowana.
Powszechnie już wyróżnia się programy Unii Europejskiej (m.in. PHARE, ISPA, SAPARD, Socrates, Leonardo, Save II) oraz programy bilateralne (oferowane przez inne kraje - tzn. szwajcarskie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz