Gmina miejska

Podmioty gospodarki przestrzennej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1155

terytorialny, zwłaszcza gminy(czyli burmistrz) -gmina wiejska[wójt] -gmina miejsko-wiejska[ burmistrz] -gmina...

Latyni juniańscy-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

wolnych. Latinus Iunianus czyli wyzwoleniec wyzwolony nieformalnie był mieszkańcem gmin miejskich - latium...

Prawo geodezyjne i kartograficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

, gdzie najważniejsza jest 3 cyfra, jeśli to jest 1-gmina miejska, 2 - wiejska, 3- miejsko-wiejska, 4 miasto...

Podział administracyjny Polski 1975

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

w obrębie woj. wrocławskiego. Początkowo nie było podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie...

Terytorialna administracja w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 770

administracji ogólnej RP podzielono na województwa, powiaty, gminy miejskie i wiejskie. W 1939 roku w Polsce...

Pytania z zaliczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Czornik
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 336
Wyświetleń: 889

na rozwój cywilizacyjny ludzkości GRUPA C Gmina miejska to Indystrualizacja Społeczność lokalna ( komu...