Terytorialna administracja rządowa II RP - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terytorialna administracja rządowa II RP - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

. Terytorialna administracja rządowa II RP. Kompetencje wojewody i starosty
- 16 województw, które dzieliły się na powiaty ( 264) a te na gminy miejskie ( 611) i wiejskie ( 3195)
- na czele administracji stał wojewoda, mianowany przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów, jego zastępcą był wicewojewoda, organem pomocniczym urząd wojewódzki, dzielący się na wydziały i oddziały
- wojewoda działał w podwójnym charakterze: przedstawiciela rządu oraz szefa administracji ogólnej i działów administracji specjalnej, zespolonych z administracją ogólną
- jako przedstawiciel rządu: koordynował działalność administracji rządowej na terenie województwa, kontrolował obsadę personalną stanowisk kierowniczych i administracji województwa, przejmował w sytuacjach nadzwyczajnych kierownictwo całej administracji rządowej na terenie województwa, oraz nadzorował organy administracji specjalnej
- jako szef administracji ogólnej : administracja w zakresie spraw wewnętrznych oraz innych resortów zespolonych, był zobowiązany do zapewnienia w województwie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nadzorował prasę, stowarzyszenia, zgromadzenia i samorząd, administrował sprawami przemysłu, handlu, rolnictwa, opieki społecznej
- przy wojewodzie działały dwa ciała kolegialne - rada Wojewódzka, i Wydział Wojewódzki, który składał się z wojewody, 2 członków wybranych przez Radę i 2 urzędników państwowych
- administracją powiatów kierowali starostowie, mianował ich minister spraw wewnętrznych, podlegali służbowo wojewodzie, występował w powiecie w roli przedstawiciela rządu i szefa administracji ogólnej oraz zespolonej z nią administracji specjalnej, wypełniając analogiczne zadania, współpracowały z nim organy samorządu powiatowego: sejmiki ( rady) powiatowe, oraz wydziały powiatowe
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz