Administracja niezespolona w III RP - wykład 9

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja niezespolona w III RP - wykład 9 - strona 1

Fragment notatki:

14.12.2010. Temat: Administracja niezespolona w III RP. Organy administracji rządowej niezespolonej to :
- terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi
- kierownicy państwowych
- kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych
Wykonują zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze województwa. Organy administracji niezespolonej :
- dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojewódzkich, wojskowi komendanci uzupełnień
- Dyrektorzy Urzędów Morskich, Statystycznych
- Powiatowi lekarze weterynaryjni itp. Obowiązki :
Uzgodnienie z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych ustaw
Zapewnienie zgodności swoich działań z poleceniami wojewody, wydawanymi w ramach pełnienia przez wojewodę funkcji przedstawiciela RM
Składanie wojewodzie różnych informacji, a na żądanie wojewody - także bieżących wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa. Administracja wojskowa - Element administracji państwowej obejmujący organizowanie i realizację procesów nastawionych na wszechstronne zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych w zakresie srodków niezbędnych do życia i walki. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz