Ustrój III RP

note /search

Samorząd gospodarczy i zawodowy - wykład 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój III RP
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1736

04.11.2011. Temat: Samorząd gospodarczy i zawodowy Art . 17. Konstytucji - zadania samorządu zawodowego W drodze ustawy można tworzyć Związki Zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawującym pieczę na...

Geneza III RP - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój III RP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1582

05.10.2010 Temat : Geneza III RP. Reforma systemu polityczno-ustrojowego w 1989. Przed okrągłym stołem: - kryzysy polityczne 1956, 1968, 1970, 1976 - strajki sierpniowe 1980 - reformy ustrojowe lat 80-tych. 31 grudzień 1989 - symboliczny początek III RP. Reformy ustrojowe lat 80-tych: Powołanie...

Kształtowanie podstaw ustrojowych III RP w okresie przejściowym 1989-1...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój III RP
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1953

12.10.2010 Temat: Kształtowanie podstaw ustrojowych III RP w okresie przejściowym (1989-1992). Mała Konstytucja - 1992 r. Ciągłość państwowości państwa polskiego, nowelizacje konstytucji w latach 1989 - 1992. 07.04.1989 - Największa zmiana konstytucji w okresie jej obowiązywania, 6 nowelizacji kons...

Podstawy ustroju Polski w oparciu o konstytucje RP w 1997 - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój III RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

19.10.2010 Temat: Podstawy ustroju Polski w oparciu o konstytucje RP w 1997. Mała Konstytucja 17.10.1992 Utrzymane w mocy przepisy konstytucji z 22.07.1952 Ustawa konstytucyjna z 23.04.1992 o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji RP Konstytucja - norma zasadnicza, podstawowa ustawa, która...

Administracja publiczna po 1989 roku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój III RP
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2821

26.10.2010. Temat : Administracja publiczna po 1989 roku. Administracja - działalność prowadzona przez państwo jako organizację Państwowa w znaczeniu ścisłym Rządowa - ogólna i specjalna Działalność prowadzona przez inne organy i instytucje państwowe. Administracja publiczna Adm. Państwowa(rządo...

Administracja państwowa III RP - wykład nr 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój III RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

23.11.2010 Temat: Administracja państwowa III RP Czynniki przesądzające ustrojową pozycję Prezydenta RP: Struktura władzy i miejsce w niej Prezydenta Sposób powoływania Prezydenta Zakres i rodzaj odpowiedzialności Zakres kompetencji Art. 132 Prezydent nie może pełnić innych Urzędów, funkcji pu...

Administracja niezespolona w III RP - wykład 9

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój III RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

14.12.2010. Temat: Administracja niezespolona w III RP. Organy administracji rządowej niezespolonej to : - terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi - kierownicy państwowych - kierownicy inn...

Samorząd terytorialny III RP - wykład 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ustrój III RP
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1876

21.12.2010 Temat: Samorząd terytorialny III RP Korzenie samorządu tkwią w początkach XX w. II RP, choć ta idea była już znana w wiekach XVIII , także w starożytności. W wieku XIX idea była już dobrze znana. Silny rozwój nastąpił w I Wojnie Światowej. Powszechnym samorządem został tylko samorząd gmi...

Wykład - ustrój Francji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ustrój III RP
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1582

U.S.A. Rosja Polska Sys. Prezydencki, federacja. Sys. Semiprezydencki, „demokracja sterowana”, de iure demokracja; Oficjalnie federacja, ale władza jest scentralizowana; kraj wielonarodowy (82-83% Rosjan, 100+ jęz., różne religie) Zracjonalizowany sys. Parlamentarno-gabinetowy (rocjonalizacja ...