Samorząd gospodarczy i zawodowy - wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd gospodarczy i zawodowy - wykład 11 - strona 1 Samorząd gospodarczy i zawodowy - wykład 11 - strona 2

Fragment notatki:

04.11.2011. Temat: Samorząd gospodarczy i zawodowy Art . 17. Konstytucji - zadania samorządu zawodowego W drodze ustawy można tworzyć Związki Zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawującym pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Zrzeszają : pracowników, lekarzy W drodze ustawy można tworzyć inne rodzaje samorządów, te nie mogą naruszać wolności wykonania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działań gospodarczych.
Samorządu gospodarcze i zawodowe są samorządami specjalnymi funkcjonującymi w oparciu o konstytucje i ustawę. Samorząd - jest zrzeszeniem osób fizycznych, wykonujących osobiście dany zawód lub kierujących firmą, nie należą osoby prawne. Konstytucja nakłada na samorządy sądownictwo dyscyplinarne, samorządy maja wpływ na dostęp do zawodu, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Decentralizacja władzy publicznej - zrzucenie na wyższe szczeble, według niektórych obszarów - tak jest właśnie w przypadku samorządów. Zdolność zawodowa oraz zdolność wykonywania zawodu na pewnym poziomie - członkowie samorządu wykonują ten sam zawód na tym samym poziomie. Samorząd Zawodowy :
Organizacyjna firma zrzeszania się obywateli ukształtowania na zasadzie więzi zawodowej i powstała celem reprezentowania ich interesów wobec instytucji państwa. Zadania: Określenie etyki wykonywania zawodu - sądownictwo dyscyplinarne
Opieka i nadzór nad wykonywaniem - szkolenie zawodowe, ewidencja członków należących do samorządu (obowiązkowe)
Samorządy mają prawo wykonywania zawodu
Reprezentacja wobec władzy państwowej
Dba o swoich członków - świadczenia socjalne 4 Segmenty samorządu zawodowego :
- zawody medyczne
- zawody prawnicze
- rolnicy
- pozostałe zawody
Samorząd zawodowy - jest przymusowy tzn. warunkiem wykonania zawodu jest przynależność do danego samorządu, CECHA KORPORYZACYJNA ( obowiązkowa) przynależność.
Reguła ekskluzywności : nikt kto nie jest członkiem korporacji nie może wykonywać zawodu, bo to korporacja decyduje kogo dopuści do wykonywania zawodu.
Korporacje maja charakter władczy i uprawnienia dyscyplinarne. Samorząd zawodowy wpisuje się do rejestru stowarzyszeń prowadzących przez MSWiA od wpisu stają się organizacją prawną. Mają swoje organy wybierane przez członków.
Samorządy różnią się budową wewnętrzną, strukturą i zadaniami.
Organy zawodowe mogą stanowić pewne normy, których członkowie muszą przestrzegać np. kodeksy etyki zawodowej. Samorządowe Sądy dyscyplinarne posługują się tymi kodeksami etyki zawodowej .

(…)

…, jest to silne LOBBY.
Zawody medyczne - organy : Naczelna Izba Lekarska - oraz okręgowe izby lekarskie
Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz okręgowe Izby Krajowa Izba Psychologiczna i Regionalne Izby Psychologiczne Żeby wstąpić do samorządu trzeba być zarejestrowanym np. w Okręgowym oddziale samorządu. Izby funkcjonują stale, a zjazdy są cykliczne powoływane. Zawodu Prawnicze - organy :
Zgromadzenie ogólne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz