Samorząd zawodowy - omówienie(II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd zawodowy - omówienie(II sem) - strona 1 Samorząd zawodowy - omówienie(II sem) - strona 2 Samorząd zawodowy - omówienie(II sem) - strona 3

Fragment notatki:

Prawo administracyjne 20.03.2012
Samorząd zawodowy  obejmuje mniejszą grupę mieszkańców niż samorząd terytorialny:
Kryterium przynależności zawodowej Kryterium wspólnego celu działania Kryterium wspólnego celu zawodowego  samorząd chronił wspólny interes zawodowy
Kryterium pracy zawodowej
Kryterium specyficznej metody regulacji prawnej znajdującej zastosowanie do danego samorządu
Samorząd inaczej określany est jako korporacja prawa publicznego albo jako publicznoprawny związek osób. Charakterystyczne jest to, ze tworzymy samorząd na podstawie ustawy, pozwala nam to odróżnić samorząd od dobrowolnych stowarzyszeń lub związków zawodowych. Warunkiem utworzenia samorządu jest realne istnienie zawodu lub grupa zawodowa, która charakteryzuje się wysokim wykształceniem, poziomem wiedzy, wysoki poziomem moralnym, ma wykształtowane tradycje i sama potrafi zarządzać swoimi interesami w granicach prawa publicznego. Smaorząd zawodowy wykonuje część uprawnien administracji państwowj w oparciu o zasadę pomocniczości. Ralizuje wiec obowiązki i uprawnienia wobec członków samorządu, osób skupionych w okól samorządu, ale też do osób trzecich. Członkowie samorządu stają się nimi przez:
Obowiązek przynależności do samorządu zawodowego  jeśli chcemy wykonywać jakiś zawód to muszę przynależeć do samorządu.
Prawo przystąpienia do korporacji  pogląd Błasika, Skrzydła
Przynależność ustalana jest w inny sposób z tym z mocy prawa- - Wienczorek, Kulesza
Osoba objęta reprezentacją nie musi należeć do samorządu  Błaś
Samorząd specjalny  wprowadzone przez K. Kumanieckiego  rozumiano było szeroko, obejmowało samorząd gospodarczy, samorząd zawodowy oraz samorząd wyznaniowy Samorząd nieterytorialny  pojęcie autorstwa J. Panejko  rozumiał jako szereg publicznoprawnych związków przymusowych, nie była to grupa jednorodna, mogły być związkami personalnymi (samorządami zawodowymi) oraz zawiązki realne (samorząd gospodarczy). Oprócz samorządu powszechnego funkcjonował samorząd zawodowy, gospodarczy, narodowościowy, wyznaniowy, specjalny oraz mieszany. W dzisiejszych czasach sobie to uprościliśmy. Wyróżniamy samorząd gospodarczy, zawodowy oraz wyznaniowy i narodowościowy. Samorząd zawodowy jest silnie ugruntowany, znajduje się w Konstytucji. Z 1921  wprowadzono postanowienie: powołanie samorządu gospodarczego, miał być powoływany dla poszczególnych dziedzin gospodarki (izba rolnicza, handlowa, rzemieślnicze, pracy najemnej, przemysłowej były połączone w naczelną izbę gospodarczą RP )
Z 1935  samorząd gospodarczy obejmuje izby rolnicze, przemysłowo-handlowe, rzemieślnicze, pracy, wolnych zawodów oraz innych zrzeszeń publicznoprawnych.

(…)

… najemnej, przemysłowej były połączone w naczelną izbę gospodarczą RP )
Z 1935  samorząd gospodarczy obejmuje izby rolnicze, przemysłowo-handlowe, rzemieślnicze, pracy, wolnych zawodów oraz innych zrzeszeń publicznoprawnych. 1997  tworzone są samorządy zawodowe, skupiające osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. W wykonywaniu zawodów można wprowadzić ograniczenia. Mogą być tworzone inne rodzaje samorządów, które będę zrzeszały osoby nie wykonujące już zawodu zaufania publicznego. W przypadku tych samorządów nie ma już koniczności wprowadzania ograniczeń wykonywania zawodu prowadzenia danej działalności. Orzecznictwo:
TK: wyróżnia 2 grupy samorządów zawodowych:
Samorządy zawodowe tak zwanych wolnych zawodów np. adwokatów, radców prawnych, lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz samorząd architektów…
… laboratyjnych, psychologów)
Samorządy zawodów technicznych ( architekci, inżynierzy, budownicy, urbaniści) Samorządy zawodów ekonomicznych i pokrewnych ( biegłych rewidentów, doradców podatkowych, rzecznicy patentowi, brokerów ubezpieczeniowych) Funkcje :
Reprezentacyjna  reprezentuje osoby w nim skupione na zewnątrz, w stosunku do obywateli oraz organów państwa
Dbałość o należyte wykonywanie zawodów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz