Prawo administracyjne

note /search

Prawo administracyjne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 5348
Wyświetleń: 12257

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska. Notatka składa się z 23 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: cechy działalności administracji publicznej, funkcje administracji, nowoczesna administracja powinna, źródła prawa, dziennik ustaw i monitor polski, stosunek administracyjno-prawny, teoria org...

Prawo administracyjne i gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2156

2. Fizjokratyzm i liberalizm XVIII i XIXw.. Fizjokraci uważali,że życie gosp. i społ.ma naturalną kolej rzeczy tak jak w przyrodzie i w zasadzie nie należy ingerować w gospodarkę. Liberalizm to koncepcja bardziej rozbudowana /Adam Smith, Ricardo, G.Berghtam, J.Stuard Mil/- inaczej ekonomia kla...

Prawo administracyjne szczegółowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3262

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska. Notatka składa się z 20 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: obywatelstwo, prawo o obywatelstwie, zasady dotyczące obywatelstwa, uzyskanie obywatelstwa, nabycie obywatelstwa w drodze aktu indywidualnego, utrata obywatelstwa polskiego, prawo o aktach sta...

Prawo administracyjne - część szczególna (zagadnienia ogólne)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 6909

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska. Notatka składa się z 22 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: zagadnienia ogólne, prawo materialne, prawo administracyjne, status obywatela, ewolucja regulacji prawnej dotyczącej obywatelstwa, pojęcie obywatelstwa, nabycie obywatelstwa polskiego, nabycie...

Prawo administracyjne (zagadnienia na obronę)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4620

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska. Notatka składa się z 22 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: pojęcie administracji, cechy administracji, zakres prawa administracyjnego, wewnętrzna systematyka, cechy prawa administracyjnego, określenie prawa administracyjnego, stosunek administracyjnop...

Prawo administracyjne - pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 931
Wyświetleń: 7630

Zawiera zagadnienia oraz pytania z egzaminu. Przedstaw definicję administracji publicznej. Jak rozumiesz stwierdzenie, że administracja jest związana prawem? Wskaż podstawowe cechy administracji publicznej Omów znaczenie Konstytucji wśród źródeł prawa administracyjnego. Omów znaczenie ustaw...

Prawo administracyjne - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 4893

...Źródła prawa administracyjnego: powszechnie obowiązujące (Konstytucja, ustawy, ratyf. Um.międzyn, rozporządz, akty pr miejscowego), nie łączyć z prawem obowiązującym na terenie kraju, powszechność-wymiar podmiotowy-obejmuje wszystkie podmioty o charakterze wewnętrznym... ...Zakaz subde...

Zasady prawa administracyjnego

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 2233
Wyświetleń: 7301

Zasady prawa administracyjnego Prawo administracyjne stanowi podstawę prawną funkcjonowania administracji. Prawo to ustala treść zachowań swoich adresatów. Stosowanie prawa administracyjnego i kontrola jego przestrzegania mają charakter niesporny. O prawie administracyjnym możemy powiedzieć że...

Materialne prawo administracyjne - Decyzje Konstytucyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2240

P ojęcie i zakres materialnego prawa administracyjnego. Konstytucję stosuje się bezpośrednio - jeśli ustawy, rozporządzenia są sprzeczne z konstytucją to są nieważne. Prawo adm. mat. - jeden z działów prawa. 3 grupy: Prawo adm. ustrojowe - określające ustrój gminy, powiatu, województwa, samorząd...

Postępowanie administracyjne procesowe - Normy prawa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2457

Postępowanie administracyjne procesowe   PODZIAŁ NORM PRAWA   Normy prawa dzielimy na materialne i prawa formalnego . Każdemu prawu materialnemu odpowiada procedura . Stosowanie norm zawartych w ustawach wymaga wydawania aktów , indywidualnych decyzji . Najpierw ustala się stan faktyczny , następni...