Prawo administracyjne i gospodarcze

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne i gospodarcze - strona 1 Prawo administracyjne i gospodarcze - strona 2 Prawo administracyjne i gospodarcze - strona 3

Fragment notatki:2. Fizjokratyzm i liberalizm XVIII i XIXw..
Fizjokraci uważali,że życie gosp. i społ.ma naturalną kolej rzeczy tak jak w przyrodzie i w zasadzie nie należy ingerować w gospodarkę.
Liberalizm to koncepcja bardziej rozbudowana /Adam Smith, Ricardo, G.Berghtam, J.Stuard Mil/- inaczej ekonomia klasyczna. Liberalizm to wolny rynek, wolność gospodarowania /swoboda działalności gosp./, swobodne dysponowanie własnym majątkiem / swoboda dziedziczenia/, prywatna własność środków produkcji. Wykluczali oni przedsiębiorstwa państwowe, ale dopuszczalna jest interwencja państwa poprzez mechanizmy prawne, bezpieczeństwo zdrowotne, a dopiero później ochrona środowiska. Prawo jest potrzebne aby wpływać na swobodę konkurencji , przeciwdziałać praktykom monopolistycznym.
Współcześni liberałowie – neoliberalizm /druga poł.XX w., Milton Fridman, Fonn Hayek/. Położono większy nacisk na przeciwdziałanie inflacji, stabilność pieniądza, rozwinięto szkołę podatkową /podatek liniowy/, podatki powinny mieć tylko funkcje fiskalne, powinny być niskie.

Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych/nawiązanie, wygaśnięcie.

Główne rodzaje stosunku administracyjnoprawnego:
Stosunek materialny – powstaje na skutek zaistnienia stanu faktycznego lub faktu prawnego, wyczerpującego zakres zastosowania norm prawa administracyjnego materialnego. Nawiązanie stosunku materialnego jest związane z nałożeniem na adresatów norm prawa materialnego, określonych w nim praw i obowiązków;
Stosunek procesowy – powstaje w wyniku zaistnienia stosunku materialnego, w momencie wszczęcia postępowania administracyjnego. Z mocy stosunku procesowego stronom przysługują, na podstawie prawa administracyjnego procesowego, prawa i obowiązki formalne;PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE
milibar@wp.pl Michał Bartoszewicz egzamin pisemny
„Prawo administracyjne gospodarcze” C.Banasiński, H.Gronkiewicz-Waltz, Szawrański, Wierzbowski, Wyrzykowski
rozdz. 3 Konstytucyjne podstawy ustroju gosp.
Wolność gospodarcza
6 Komunalna adm. gos.
8 Prywatne przeds. publ.
Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy
13 Publiczno- prawne aspekty ochrony konkuerncji.
„Administracyjne prawo gospodarcze” Borkowski, Kieres, Kocowski
Szkoły ekonomiczne:
Kameralizm /łac.kamera-skarbiec/ XVII w.we Francji w czasach panowania Ludwika XIV, założyciel- Jean Baptist Colber
Główne założenia: u żródła potęgi państwa stoi potęga gospodarcza, która prowadzi do siły i znaczenia państwa w każdej innej dziedzinie..Kameraliści i merkantyliści postulowali budowę dróg, połączeń między państwami i znoszenie barier celnych, popieranie żeglugi i kolonii.
Fizjokratyzm i liberalizm XVIII i XIXw..
Fizjokraci uważali,że życie gosp. i społ.ma naturalną kolej rzeczy tak jak w przyrodzie i w zasadzie nie należy ingerować w gospodarkę.
Liberalizm to koncepcja bardziej rozbudowana /Adam Smith, Ricardo, G.Berghtam, J.Stuard Mil/- inaczej ekonomia klasyczna. Liberalizm to wolny rynek, wolność gospodarowania /swoboda działalności gosp./, swobodne dysponowanie własnym majątkiem / swoboda dziedziczenia/, prywatna własność środków produkcji. Wykluczali oni przedsiębiorstwa państwowe, ale dopuszczalna jest interwencja państwa poprzez mechanizmy prawne, bezpieczeństwo zdrowotne, a dopiero później ochrona środowiska. Prawo jest potrzebne aby wpływać na swobodę konkurencji , przeciwdziałać praktykom monopolistycznym.
Współcześni liberałowie - neoliberalizm /druga poł.XX w., Milton Fridman, Fonn Hayek/. Położono większy nacisk na przeciwdziałanie inflacji, s ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz