Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

note /search

Prawo administracyjne i gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2177

2. Fizjokratyzm i liberalizm XVIII i XIXw.. Fizjokraci uważali,że życie gosp. i społ.ma naturalną kolej rzeczy tak jak w przyrodzie i w zasadzie nie należy ingerować w gospodarkę. Liberalizm to koncepcja bardziej rozbudowana /Adam Smith, Ricardo, G.Berghtam, J.Stuard Mil/- inaczej ekonomia kla...

Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 5215

Sprecyzuj dowolną dyrektywę językową, systemową lub funkcjonalną. Dyrektywa wykładni (dyrektywa interpretacyjna, reguła wykładni) są to wypowiedzi wskazujące w jaki sposób interpretator ma odtwarzać normy postępowania z przepisów prawnych. Mogą mieć one różne pochodzenie i różny charakter. Reguł...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2345

Ponadto materiały zawierają informacje takie jak: dowody, wyrok, apelacja, egzekucja, episcopałis audienta, proces reskryptowi, zdolność prawna, początek i koniec osobowości fizycznej, status liberatis, podział prawa rzeczowego, rodzaje władztwa nad rzeczami, pojęcie własności, rodzaje własności...

Prawo handlowe - Rodzaje spólek

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2051

Ustawa KSG reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie , podział i przekształcanie spółek handlowych. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo- akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna. W sprawach spółek uregulowanyc...

Doktryny polityczno-prawne - Historia doktryn politycznych i prawnych

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1680

Historia doktryn politycznych i prawnych jest jedną z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa. Ukształtowała się jako odrębna gałąź badawcza w drugiej połowie XIXw. jako tzw. historia filozofii prawa. Historia doktryn pol. i prawnych dopiero po wojnie stała się odrębnym przedmiotem w dydaktyce uni...

Prawo finansowe - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239

Ekonomiczne funkcje FP: f.fiskalna – polega na dostarczeniu podmiotom publicznym środków finansowych na realizację ich zadań (zgromadzenie odpowiedniej ilości zasobów finansowych), f.redystrybucyjna – polega na gromadzeniu środków finansowych przez fundusz budżetowy i rozdzieleniu ich określo...

Organy ochrony prawnej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2254

c) osoby prawne, Kto nie może wnieść skargi ; - organy władzy , ponieważ istotą skargi jest ochrona przed władzą - uczelnie publiczne - przedsiębiorstwa państwowe Naruszone prawa i wolności a) konstytucyjne art. 4 – sprawiedliwość społeczna „charakter prawny skargi” -actiopopularis - actiosimu...

Organy ochrony prawnej - Sądy

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2905

ustrój organów ochrony prawnej Ustrój organów ochrony prawnej Pojęcie i funkcje ochrony prawnej OCHRONA PRAWNA – stała i zorganizowana działalność, która jest podejmowana dla ochrony prawa, dla ochrony porządku prawnego (strzeżenie, zabezpieczenie interesów społecznych), dla ochrony praw indywidu...

Podatki i opłaty lokalne

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • System podatkowy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5040

wykłady Wykład I 19.09.2009 r. Literatura : Jan Głuchowski „Polskie prawo podatkowe” wyd. 6 Wyd. Lexis Nexis , B. Brzeziński „ordynacja podatkowa” komentarz praktyczny 2008 , Praca zbiorowa „Podatki i opłaty lokalne” wyd. 1 Lexis Nexis 2007 Forma Egz. Zaliczenie z oceną Wysokość podatku decyduje o ...

Kontrola w administracji publicznej

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3290

Kontrola administracji publicznej – regionalne izby obrachunkowe Regionalne Izby Obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Pozycję prawną regionalnych izb obrachunkowych określa w zasadniczy sposób art.171, ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł ...