Prawo rzymskie - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzymskie - wykłady - strona 1 Prawo rzymskie - wykłady - strona 2 Prawo rzymskie - wykłady - strona 3

Fragment notatki:Ponadto materiały zawierają informacje takie jak: dowody, wyrok, apelacja, egzekucja, episcopałis audienta, proces reskryptowi, zdolność prawna, początek i koniec osobowości fizycznej, status liberatis, podział prawa rzeczowego, rodzaje władztwa nad rzeczami, pojęcie własności, rodzaje własności rzymskiej, władztwo na gruntach prowincjonalnych, własność peregrynów, ograniczenie prawa własności wynikające z prawa publicznego, współwłasność, sposoby nabycia własności, ograniczenia praw własności, ochrona prawa własności, służebność, zastaw, emfiteuza i superficies.


(…)

….in iure cessio - był to pozorny proces, umożliwiający zmianę właściciela. W procesie tym nabywca twierdził, że jest właścicielem rzeczy, a sprzedawca milczał lub zgadzał się z nim, nabywano w ten sposób własność kwirytarną.9.tradycja - wywodziła się z ius gentium i stanowiła jedyny sposób handlu z cudzoziemcami. Wymagano spełnienia trzech zasad: sprzedawca musiał wydać rzecz nabywcy, strony musiały mieć zgodna wolę co do przeniesienia prawa własności, wydaniu rzeczy musiała towarzyszyć czynność usprawiedliwiająca przejście własności.
47)OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI: : wynikające z prawa prywatnego -prawo sąsiedzkie -prawa rzeczowe ograniczone-np. ustanowienie drogi dla sąsiadów-stosunki obligacyjne
48)OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI: Ochrona prawa własności : 1.Rei vindicatio-powództwo windykacyjne…
… skutek prawny (np. uznanie przez pozwanego roszczeń powoda, confessio in iure, zastępujące wyrok zasądzający). Ta zdolność wiąże się za zdolnością sądową, można mieć jednak zdolność sądową ale nie mieć zdolności procesowej - obywatel rzymski chory umysłowo ma zdolność sądową ale nie posiada zdolności procesowej. Legitymacja procesowa - możliwość wystąpienia w danym, ściśle określonym procesie w roli…
… -nabywana za pomocą aktów prawa cywilnego - obejmowała res mancipi, nabywane drogą formalnych aktów prawa cywilnego (mancypacji i in iure cessio)- oraz res nec mancipi, do nabycia których wystarczała zwykła tradycja- przysługiwała om ochrona wg pr. cywilnego tj. rei vindicatio, actio negatoraWŁASNOŚĆ BONITARNA - gdy nabywca rzecz miał w swoim majątku (in bonis esse)- rzecz znajdująca się w majątku nabywcy…
… (zastawnik) oraz c) przedmiot zastawu. W rozwoju historycznym zastaw w prawie rzymskim przeszedł ciekawą ewolucję, której wyrazem są trzy jego postacie: 1) fiducia, 2) pignus i 3) hypotheca.1) Przy fiducji dłużnik w celu zabezpieczenia wierzytelności przenosił na wierzyciela za pomocą mancypacji, albo in iure cessio, jakiś przedmiot na własność, z tym zastrzeżeniem (pactum fiduciae), że po wypełnieniu…
… składową rzeczy głównej.5.Specificatio-przerobienie rzeczy,nabycie własności w wyniku gruntownego przetworzenia rzeczy6.Fructuum perceptio- przyjęcie owocu Pochodne:7.mancypacja - była to czynność stanowiąca początkowo wymianę towaru na odważony kruszec. Następnie ewoluowała i stała się czynnością pozorną, w niektórych przypadkach. Aby stać się właścicielem rzeczy mancypowanej należało uchwycić ją ręką.8…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz