Mancypacja

Mancypacja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Mancypacja (macipatio). Mancypacja pierwotnie była formalnym aktem kupna-sprzedaży, dokonywanym...

Pożyczka- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 994

jak mancypacja. Suma dłużna była oprocentowana. Wierzyciel, jeżeli nie otrzymał swoich należności w terminie...

Dziedziczenie testamentowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

. Testament mancypacyjny - pierwszy testament prywatny. Mancypacja została tu wykorzystana w celu rozporządzeń...

Nabycie własności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

albo w sposób pierwotny. Do sposobów pochodnych zalicza się: - Mancypacja (mancipatio) - In iure cessio - Tracycja...

Prawa rzeczowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

, niewolnicy. Przeniesienie ich własności może być dokonane w drodze: mancypacja in iure cessio -Geneza...