Mancypacja

note /search

Mancypacja- opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Mancypacja (macipatio). Mancypacja pierwotnie była formalnym aktem kupna-sprzedaży, dokonywanym...

Pożyczka- opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

jak mancypacja. Suma dłużna była oprocentowana. Wierzyciel, jeżeli nie otrzymał swoich należności w terminie...

Dziedziczenie testamentowe.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

. Testament mancypacyjny - pierwszy testament prywatny. Mancypacja została tu wykorzystana w celu rozporządzeń...

Nabycie własności

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

albo w sposób pierwotny. Do sposobów pochodnych zalicza się: - Mancypacja (mancipatio) - In iure cessio - Tracycja...

Prawa rzeczowe

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575

, niewolnicy. Przeniesienie ich własności może być dokonane w drodze: mancypacja in iure cessio -Geneza...