Czynności prawne - wykład - Oświadczenie woli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności prawne - wykład - Oświadczenie woli - strona 1 Czynności prawne - wykład - Oświadczenie woli - strona 2 Czynności prawne - wykład - Oświadczenie woli - strona 3

Fragment notatki:

Czynności prawne
Czynność prawna - oświadczenie woli zmierzające do wywołania skutków prawnych
czyli do zawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.
Występują także zdarzenia prawne niezależne od woli człowiek np. urodzenie , śmierć itp.
Podział czynności prawnych:
jednostronne i dwustronne
jednostronne - do wywołania skutku prawnego wystarczy oświadczenie woli jednej strony
np. testament, wyzwolenie
dwustronne - wymagające zgodnego oświadczenia dwóch stron
formalne i nieformalne
formalne - czynności stricto iuris ważność ,których zależy od wykonania ściśle określonej przez prawo formy
Rzymianie wyróżniali wśród nich dwie podstawowe formy:
A. Stypulacje - uroczyste kontrakty słowne, związane z wypowiedzeniem ściśle określonych przez prawo słów
B. Mancypacje - związane z przenoszeniem władztwa nad osobami i rzeczami
zawsze wymagana była taka sama forma
konieczność jednoczesnej obecności : 1. stron(zbywca i nabywca)
2. libripensa(trzymającego wagę)
3. świadków(3-7)
4. akcesoriów(waga, laska)
strony wypowiadały ściśle sformalizowane przez prawo formułki
nabywca dotykał obiekt transakcji i przeciążał wagę
np. przenoszenie własności, przenoszenie posiadania, czynności spadkowe, wyzwolenie
spod władzy ojcowskiej
nieformalne - prawo nie stawiało tutaj żadnych wymogów
np. zawarcie umowy najmu
mortis causa i inter vivos
mortis causa - na wypadek śmierci , skutek prawny występował dopiero po śmierci składając-
ego oświadczenie np. testament
inter vivos - między żyjącymi, jeśli regulują stosunki prawne za życia podmioty działającego
np. zlecenie
rozporządzające i zobowiązujące
rozporządzające - powodowały przeniesie, obciążenie lub zniesienie istniejącego prawa
osoby rozporządzającej np. przelew wierzytelności, przeniesienie własn.


(…)

… niezbędny i wystarczający do zaistnienia czynn. pr.
np. umowa kupna-sprzedaży (wymóg porozumienia się stron
co do przedmiotu sprzedaży i ceny
2) Naturalia negoti  dodatki niekonieczne ale naturalnie mieszczące się w danym typie czynności
ich umieszczenie w czynności prawnej nie jest wymagane przez
prawo, zależy wyłącznie od woli stron
np. odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru
3) Accidentalia negotii
… woli
Forma zastępowała tutaj causa czyli przyczynę prawną
mancypacja, stypulacje , in iure cessio
np. porozumienie stron o zamianie jednego przedmiotu na inny kausalne - ważność oświadczenia woli uzależniona jest od istnienia celu społeczno-gospod.
(przyczyny)normowanego przez określony porządek prawny Skutki prawne tych czynności muszą być społecznie uzasadnione i tylko dlatego zasługują na ochronę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz