Mancypacja - strona 2

note /search

Posiadanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1722

była jeszcze zależna od kategorii rzeczy czynność wykonawcza (traditio dla rzeczy nec mancipi, mancypacja i in iure...

Przeniesienie własności-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

pochodnego nabycia własności: *** Mancypacja – najstarszy sposób przenoszenia prawa własności na res mancipi...

Prawa na rzeczy cudzej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

cessio, mancypacja testament - tylko osobiste umowy (np. Umowy obligacyjne - od Justyniana powszechnie...

Egzamin - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3241

sposoby nabycia własności 12. Mancypacja 13. In iure cessio 14. Tradycja 15. Pierwotne sposoby nabycia...

Własność, posiadanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1666

czynności prawnych: mancypacja in iure cessio rygoryzm nabycia wynikał z traktowania tych przedmiotów...

Prawo umów VI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

mancypacja (waga przy udziale świadków, odważano). Uchwycono problem odpowiedzialności w ograniczonym...