Posiadanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Posiadanie - strona 1 Posiadanie - strona 2 Posiadanie - strona 3

Fragment notatki:

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron.
Zakres podmiotowy ochrony tylko dla posiadaczy cywilnych
detentor naruszony w posiadaniu, o ochronę musiał się zwrócić do posiadacza cywilnego possessio ad interdicta - posiadanie chronione interdyktem, possessores ad interdicta byli:
wierzyciel zastawny (umożliwienie spieniężenia przedmiotu zastawu)
depozytariusz sekwestorowy (przechowawca rzeczy spornej)
prekarzysta i korzystający z rzeczy na prośbę, aż do odwołania prośby
emfiteuta i superficjariusz
zwykły dzierżawca ma przyznaną tę ochronę tylko, jeśli nie zgodził się jej wydać posiadaczowi cywilnemu w celu ustabilizowania posiadania na czas sporu
nie było chronione posiadanie wadliwe nabyte:
potajemnie
przemocą
na prośbę
posiadanie wadliwe miało charakter względny (ochrona przysługiwała przeciwko posiadaczowi wadliwemu, ale już nie przeciwko nabywcy od posiadacza wadliwego)
ochrona posesoryjna dopuszczała samopomoc jednak tylko wobec bezpośredniego posiadacza wadliwego
posiadacz cywilny miał rok na wniesienie skargi interdyktalnej
5.3. (bez: 5.3.2.) Własność Własność prywatna niezależne od wpływów rodowych i państwowych podporządkowanie rzeczy pewnej osobie
dawała monopol na władanie rzeczą: w tym wykluczenie wpływów innych osób
prawo absolutne, skuteczne erga omnes (wobec wszystkich)
przedmiotem jest res corporalis prawo nieograniczone czasowo, wieczyste
do przeniesienia własności nie można było dodawać terminów końcowych, ani warunków rozwiązujących
kompilacja Justyniańska ostatecznie rozróżniła własność, posiadanie i prawa na rzeczy cudzej
Granice własności własność zawsze obejmuje pewien ograniczony przestrzennie przedmiot zmysłowy ( res corporalis )
właścicielowi przysługują prawa: ius possidendi (do posiadania) ius utendi (używanie, aż do zużycia - ius abuetndi ) fruendi (pobieranie pożytków) disponendi (rozporządzanie tytułem rzeczy)
ograniczenia
publiczne
normy ustrojowe
prawo budowlane (możliwość wywłaszczania lub przymusowego wykupu przy budowie dróg, wodociągów)
ograniczano zasadę, że nie może działać podstępnie ten, kto wykonuje własne prawo, jeśli dochodziło do nadużyć praw (np. nieuzasadnione i bezsensowne maltretowanie niewolników)
normy obyczajowe
wykroczeniami poza normy obyczajowe zajmował się cenzor
prywatne
prawo sąsiedzkie
służebności gruntowe
zakaz nadmiernego oddziaływania na grunt sąsiada

(…)

… być czynnością prawną (darowizna, ustanowienie posagu)
potrzebna była jeszcze zależna od kategorii rzeczy czynność wykonawcza (traditio dla rzeczy nec mancipi, mancypacja i in iure cessio dla wymagających czynności formalnych, również dla praw na rzeczy niematerialnej (spadek, użytkowanie)
mancypacja (mancipatio)
początkowo sprzedaż gotówkowa
dochodziła do skutku w drodze ściśle określonego rytuału
wymagana obecność 5 świadków (dojrzali mężczyźnie, obywatele rzymscy)
zbywca wydawał towar nabywcy
nabywca płacił kawałkami miedzi odważanymi przez „wagowego”
zbywca zachowywał się biernie
z czasem stałą się symboliczna, a na wadze wraz z pojawieniem się pieniądza bitego odważano jedną monetę
in iure cessio (odstąpienie praw przed pretorem)
nabywca pozornym powodem, zbywca pozornym pozwnym
bierność pozwanego stanowiła „przyznanie się” (confessio in iure) i przysądzenie praw na powodowi
była czynnością abstrakcyjną, niezależną od poprzedniego porozumienia stron
traditio (proste wydanie rzeczy)
zapewniało nabywcy, który był obywatelem rzymskim i dysponował słusznym tytułem nabycia własność kwirytarną na res nec mancipi i bonitarną na res mancipi
w okresie republiki umocniła się, jako specjalna czynność…
… powstaje duplex dominium (własność podwójna)
kwirytarna (ius civile) i bonitarna (ius honorarium)
podział służący doprowadzeniu do nabycia własności na res mancipi nabytej przez traditio poprzez jej zasiedzenie
zastrzeżenie własności
przy prostym wydaniu rzeczy z tytuły darowizny, posagu etc. przeniesienie własności następowało natychmiastowo
przy sprzedaży starsze prawo rzymskie chroniło sprzedawcę
mógł…
… rzymskiego
mogły się na nich znajdować kolonie - przyznane obywatelom rzymskim tereny, włączane w zakres ius civile
na samym gruncie prowincjonalnym mogły przysługiwać osobom prywatnym jedynie podobne do własności prawa - użytkowania i posiadania, właścicielem pozostawało jednak państwo
własność państwowa chroniona była przez namiestnika środkami ochrony prawnej wzorowanymi na ochronie własności kwirytarnej

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz