In iure cessio

note /search

In iure cessio- opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1624

In iure cessio. Był to pozorny proces windykacyjny, w którym zbywca występował w roli pozwanego...

Zastaw powierniczy- opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

przez mancipatio lub in iure cessio, z zastrzeżeniem - umową powierniczą (pactum fiduciae), że po wypełnieniu...

Służebności wiejskie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

mancipi res incorporales ustanawiane przez mancypację lub in iure cessio ich `dematerializacja' nastąpiła...

Zastaw - omówienie.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1799

mancypacji, albo in iure cessio, jakiś przedmiot na własność z tym zastrzeżeniem, że po wypełnieniu...