Ius civile - interpretacja prawa.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ius civile - interpretacja prawa. - strona 1

Fragment notatki:

IUS CIVILE - INTERPRETACJA PRAWA Ius Quiritium, ius civile  system prawa przysługujący wyłącznie obywatelom rzymskim
(niektórzy inni dopuszczeni przez udzielenie im conubium lub commercium )
dominujące znaczenie - dwa akty prawne:
m a n c i p a t i o i n e x u m.
MANCYPACJA - uroczysty sposób przeniesienia własności, wykonywany przy użyciu kruszcu i wagi; nie uległa zmianie, mimo wprowadzenia około r. 268 p.n.e. bitej monety. NEXUM - uroczysta pożyczka (również jest tu konieczna obecność 5 świadków, libripensa i stron zainteresowanych). Gdyby dłużnik w oznaczonym czasie nie oddał długu, wierzyciel, upomniawszy go, miał prawo dłużnika uwięzić lub nawet sprzedać w niewolę czy zabić.
cechami charakterystycznymi ustawodawstwa XII tablic były: formalistyka i surowość . Wskutek rozwoju obrotu handlowego operowanie tymi dwoma aktami prawnymi przestało wystarczać. Trzeba było uzupełnić tę lukę drogą interpretacji . Dokonali tego kapłani.
Przykładami wprowadzenia przez kapłanów drogą interpretacji nowych czynności są np. in iure cessio, adoptio czy emancipatio i remancipatio.
IN IURE CESSIO - Jeden z przepisów procesu stwierdzał możność uznania przez pozwanego pretensji powoda. W tym przypadku pozwanego uważano za zasądzonego ( c o n f e s s u s p r o i u d i c a t o h a b e t u r). Z tego przepisu wytworzono pozorny proces windykacyjny - in iure cessio, służący do nabycia prawa. ADOPTIO - Wg ustawy XII tablic ojciec, który 3 razy sprzedał syna jak gdyby w niewolę (i n m a n c i p i u m), tracił władzę rodzicielską nad synem. By przeprowadzić adopcję ojciec naturalny sprzedawał syna przyszłemu ojcu adoptującemu, który po pierwszej i drugiej sprzedaży wyzwalał go (przez m a n u m i s s i o). Po trzeciej sprzedaży władza ojca naturalnego całkowicie wygasała; wówczas na podstawie in iure cessio powstawała władza ojca adoptującego nad adoptowanym. EMANCIPATIO - Z tego samego przepisu wydedukowano emancypację, czyli uwłasnowolnienie syna.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz