Władza ojcowska i pokrewieństwo.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władza ojcowska i pokrewieństwo. - strona 1 Władza ojcowska i pokrewieństwo. - strona 2 Władza ojcowska i pokrewieństwo. - strona 3

Fragment notatki:

WŁADZA OJCOWSKA (PATRIA PORESTAS) I POKREWIEŃSWTO POWSTANIE I USTANIE WŁADZY OJCOWSKIEJ Patria potestas , charakter patriarchalny i monokratyczny, powstawała przez: poczęcie w małżeństwie przysposobienie ( adoptio w sensie szerszym ) Poczęcie w małżeństwie Dziecko pozamałżeńskie - sui iuris , nie podlegało władzy ojcowskiej Dziecko małżeńskie - poczęte w małżeństwie i spłodzone przez męża matki. Urodzone: najwcześniej w 7 miesiącu (182 dni) po zawarciu małżeństwa, najpóźniej w 10 miesiącu (300 dni) po rozwiązaniu małżeństwa Okres ciąży oparty na opinii Hipokratesa. Pater ist est, quem nuptiae demonstrant - ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo, stosowana jako reguła dowodowa, z możliwością przeciwdowodu Tollere liberos - zwyczaj uznawania dziecka za swoje przez ojca poprzez podniesienie nowonarodzonego dziecka, potwierdzenie władzy ojca, powstałej przez samo urodzenie wola nieporzucania dziecka Odmowa uznania dziecka za małżeńskie - poprzez skargę udzielaną przez pretora mężowi (praeiudicium) . Wyrok rozstrzygał o ojcostwie przeciw każdemu. S.C. Plancianum (za Wespazjana): Żona do 30 dni po rozwodzie mogła zawiadomić męża, że jest z nim w ciąży Mąż mógł posłać custodes mających to stwierdzić lub zawiadomić , że płód nie pochodzi od niego
Jeśli mąż zaniechał obu czynności, w drodze postępowania extra ordinem mógł być zmuszony do uznania dziecka i płacenia alimentów.
Nadal dopuszczalne było praeiudicium Legitimatio - powstała za dominatu, nabycie przez dzieci z konkubinatu (liberi naturales) stanowiska dzieci małżeńskich, wchodziły pod władzę ojca naturalnego.
Przysposobienie ( adoptio w sensie szerszym) - przyjęcie obcej osoby za swe dziecko. Duże znaczenie polityczne w Rzymie. Cel - przedłużenie rodziny (kult rodzinny, kult przodków, spadkobranie, spadkobranie przy adoptio sensu stricto ) Okres poklasyczyny - głównym celem stworzenie stosunku rodzic - dziecko, dlatego nie zawsze była władza ojcowska np. gdy arogowała kobieta.
Dwa rodzaje przysposobienia : 1. Adrogatio , arrogatio (dla osób sui iuris ) 2. Adoptio (dla osób alieni iuris ) Arrogatio, addrogatio - stara lecz bardzo ważna, dokonywana w formie publicznoprawnej.

(…)

… lub osobie trzeciej, która nabywała mancipium nad synem.
Nabywca dwukrotnie dokonywał manumissio przez co uwalniał syna i ten wracał pod władzę ojca.
Za trzecim razem patra potestas wygasała
Przy córkach i wnukach wystarczała jednorazowa sprzedaż.
Właściwa adoptio - poprzez in iure cessio (zbycie przed sądem), nabycie patria potestas przy udziale magistratus (imperio magistratus) - przed pretorem (potem także namiestnikiem prowincji) Adoptujący stwierdzał przed pretorem, że dana osoba jest jego dzieckiem, pretor temu nie zaprzeczał - następowała addictio magistratus (sądowe przyznanie) na rzecz adoptującego.
Jeśli trzecia mancypacja następowała przez przysposabiającego, to musiał on przed in iure cessio dokonać remancipatio na rzecz ojca naturalnego, by ten wystąpił jako pozwany przy in iure cessio.
Wola…
…:
capitis deminutio minima - arogowany przechodził wraz z osobami mu podległymi pod patria potestas arogującego
arogujący nabywał majątek arogowanego
Justynian - własność pozostawał przy arogowanym, arogujący miał ususfructus
Arogująca kobieta miała tylko prawa spadkowe ab intestato (gdy nie było testamentu)
Wygasały długi arogowanego, pretor udzielił wierzycielom in integrum restitutio
Justynian…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz