Alieni iuris

Status familiae-opracowanie

  • dr hab. Piotr Niczyporuk
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 322

iuris) lub też podlegała władzy męskiej zwierzchnika familii - alieni iuris. Pełną władzę miała...

In iure cessio- opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Tadeusz Bołt
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

(przejście własności nie zależało od przyczyny prawnej). Nie dopuszczano osób alieni iuris (nie miały...