Zobowiązania zaciągnięte przez osoby

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zobowiązania zaciągnięte przez osoby - strona 1 Zobowiązania zaciągnięte przez osoby - strona 2

Fragment notatki:


ZOBOWIĄZANIA ZACIĄGNIĘTE PRZEZ OSOBY ALIENI IURIS $ 149. Zobowiązania z kontraktu i quasi-kontraktu - według ius civile osoby alieni iuris mogły nabywać rzeczy na korzyść zwierzchnika, ale nie mogły obciążać go długami
- było to niekorzystne, bo nie mogli zaciągać kredytów na finansowanie własnej działalności, np. zarządzania peculium
- pretorowie wyszli temu naprzeciw, zabezpieczając interesy wierzycieli poprzez powództwa
Actiones adiecticiae qualitatis - powództwa o charakterze dodatkowym - dochodzenie zobowiązań, zaciągniętych przez osoby alieni iuris, od ich zwierzchników familijnych
- wierzyciel stawał przed wyborem
- mógł skorzystać z jednego z poniższych actio prawa pretorskiego i dochodzić należności od razu od zwiechchnika
- mógł skorzystać z odpowiedniego actio prawa cywilnego,
ale musiał wtedy czekać, aż np. syn osiągnie dorosłość
- actio de peculio - powództwo o dochodzenie zobowiązań, zaciągniętych przez osoby zarządzające peculium, - odpowiedzialność ograniczona do wartości peculium
- actio de in rem verso - powództwa o dochodzenie zobowiązań, zaciągniętych na korzyść zwierzchnika familijnego
np. syn kupił na kredyt żywność dla niewolników, należących do ojca
- actio quod issu - powództwa o dochodzenie zobowiązań, zaciągniętych z upoważnienia zwierzchnika familijnego
np. upoważniony przez ojca kupiec nabył konia od jego syna podczas jego (ojca) nieobecności
- actio exercitoria - powództwa o dochodzenie zobowiązań,
zaciągniętych przez kapitana statku w związku z żeglugą
- właściciel floty kupieckiej powierzał kierowanie poszczególnymi statkami kapitanom
- ponosił pełną odpowiedzialność za zaciągnięte przez nich zobowiązania
- actio institoria - powództwa o dochodzenie zobowiązań,
zaciągniętych przez kierownika placówki gospodarczej w związku z jej działalnością
- właściciel np. sieci sklepów
powierzał kierowanie poszczególnymi placówkami np. niewolnikom - ponosił pełną odpowiedzialność za zaciągnięte przez nich zobowiązania
- funkcja
- actiones dawały możliwości bardzo szerokiej aktywności gospodarczej osobom alieni iuris oraz niewolnikom, co było korzystne zarówno dla nich, jak i dla ich zwierzchników
$ 150. Zobowiązania z deliktów. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

(…)

… w mancipium, musiał odpracować szkodę
- prawo klasyczne - nie można wydać córki
- Justynian - można wydać tylko niewolnika
Szkody wyrządzone przez zwierzęta
Od autora skryptu - może się to wydawać dziwne i absurdalne, ale tak jest w Kolańczyku 
- właściciel odpowiadał tylko wtedy, gdy zwierzę wyrządziło szkodę wbrew swojej naturze
- odpowiedzialność ograniczona do wartości zwierzęcia, gdyż właściciel mógł…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz