Własność, posiadanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Własność, posiadanie - strona 1 Własność, posiadanie - strona 2 Własność, posiadanie - strona 3

Fragment notatki:

W. Dajczak. Notatka składa się z 5 stron.
5.1. (5.1.1.1. , 5.1.2. , 5.1.3.) Rzymski trójpodział władania rzeczą stanowi cechę szczególną kontynentalnej tradycji prawnej:
posiadanie
własność
prawa na rzeczy cudzej
Własność relatywna:
prawo własności wyodrębniło się w okresie archaicznym z władzy zwierzchnika rodziny ( pater familias ), której charakter był pierwotnie jednorodny w stosunku do osób i rzeczy
prawo do władzy nad rzeczami ujmowana na początku, jako prawo do posiadania spornego przedmiotu lepsze od praw ewentualnych pretendentów
obie strony w postępowaniu legis sacramento in rem wypowiadały identyczne formuły o przysługującej własności
właśnie takie prawo, pozostawiające zwycięzcę procesowego bez ochrony erga omnes określamy jako własność relatywną.
Własność podzielona
do praw własnościowych podmiotu inne podmioty zgłaszały ograniczone treściowo roszczenia do wpływania na rzecz w pewnym określonym kierunku (np. do przechodzenia przex grunt, czerpanie z niej wody)
prototyp służebności
Podział rzeczy res corporales (materialne)
tylko rzeczy materialne mogły być w Rzymie antycznym przedmiotem praw rzeczowych, ponieważ skarga in rem „podążała za rzeczą” gdy przedmiot zmieniał lub tracił substancję, gasło również prawo rzeczowe
powód miał obowiązek zidentyfikowania rzeczy w żądaniu ( intentio ) skargi in rem , rzecz musiała istnieć res incorporales (niematerialne) usufructus (użytkowanie) obligatio (zobowiązanie) hereditas (spadek) res mancipi własność przenoszona za pomocą formalnych czynności prawnych:
mancypacja in iure cessio rygoryzm nabycia wynikał z traktowania tych przedmiotów jako najcenniejszych w gospodarstwie rolnym (niewolnicy, grunty) res nec mancipi własność przenoszona za pomocą czynności nieformalnych traditio in commercio (w obrocie prywatnoprawnym) extra commercium / extra patrimonium (poza obrotem prywatnoprawnym / poza majątkiem) res humani iuris (z mocy prawa ludzkiego) res umnium communes (służące do powszechnego użytku)
powietrze
woda res publicae (rzeczy należące do państwa)
drogi
mosty
place res divini iuris (z mocy prawa boskiego) res sacrae (rzeczy poświęcone obrzędowi religijnemu)
świątynie
ołtarze
kaplice res sanctae (rzeczy oddane pod opiekę bogów)
mury miejskie


(…)

… iuris (z mocy prawa boskiego)
res sacrae (rzeczy poświęcone obrzędowi religijnemu)
świątynie
ołtarze
kaplice
res sanctae (rzeczy oddane pod opiekę bogów)
mury miejskie
znaki graniczne
bramy miasta
res religiosae (rzeczy związane z obrządkiem)
groby
cmentarze
res immobiles(nieruchomości)
dłuższy czas potrzebny do zasiedzenia
chronił je interdykt uti possidetis (skoro posiadacie)
res mobiles (ruchomości)
chronił je interdykt utrubi (kto z was obu)
in genere
in specie
podzielne
niepodzielne
w wyniku fizycznego podziału ulegały zniszczeniu
niewolnik
zwierze
zużywalne
podział ma znaczenie przy użytkowaniu
niezużywalne
pojedyncze (corpora continua)
prawa rzeczowe jednolite
złożone (corpora ex cohaerentibus)
traktowano je jako całość do momentu rozbiórki
zbiorowe (corpora ex distantibus…
… iuris (z mocy prawa boskiego)
res sacrae (rzeczy poświęcone obrzędowi religijnemu)
świątynie
ołtarze
kaplice
res sanctae (rzeczy oddane pod opiekę bogów)
mury miejskie
znaki graniczne
bramy miasta
res religiosae (rzeczy związane z obrządkiem)
groby
cmentarze
res immobiles(nieruchomości)
dłuższy czas potrzebny do zasiedzenia
chronił je interdykt uti possidetis (skoro posiadacie)
res mobiles (ruchomości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz