Uti possidetis

Wykład - Zasada uti possidetis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1687

Zasada uti possidetis jako podstawowa zasada wyznaczania granic państwowych...

Ochrona posiadania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1260

konieczna. Interdykty retinendae possessionis - służyły do utrzymania naruszonego posiadania Interdictum uti...

Emfiteuza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162

była chroniona przez pretora za pomocą: interdytku uti possidetis (ochrona posesoryjna) wzorowaną na windykacji...

Posiadanie i prawo rzeczowe III

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

dla ruchomości i nieruchomości: Interdicta retinendae possessionis Uti possidetis (do nieruchomości...

Własność, posiadanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1372

(nieruchomości) dłuższy czas potrzebny do zasiedzenia chronił je interdykt uti possidetis (skoro posiadacie) res...

Posiadanie i prawo rzeczowe V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1589

dzierżawcom wieczystym ochronę posesoryjną w postaci interdyktu uti possidetis oraz wzorowaną na windykacji...

Zasady ogólne prawa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 455

powinna być przedstawiona sądowi krajowemu. - zasada uti possidetis - wg. niej strony prowadzące konflikt zbrojny godzą...

Kazusy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1162

, z której wynika prawo immisji: wydaje się, że i to Aristo potwierdza. Także interdykt uti possidetis może mieć...