Ochrona posiadania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona posiadania-opracowanie - strona 1 Ochrona posiadania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

OCHRONA POSIADANIA (OCHRONA POSESORYJNA)
już od III w p.n.e.
strony powoływały się na samo posiadanie, a nie na tytuł prawny
zwycięstwo w tym sporze nie przesądzało kwestii własności, ale dawało silniejszą pozycję w późniejszym procesie
posiadaczowi zawsze wolno było siłę odeprzeć siłą - obrona konieczna.
Interdykty retinendae possessionis - służyły do utrzymania naruszonego posiadania
Interdictum uti possidetis
dotyczył nieruchomości
utrzymywał się ten, kto w chwili wydania interdyktu był posiadaczem niewadliwym
interdykt prohibitoryjny
„Skoro posiadacie te budynki, o które toczy się spór, jeden od drugiego nie przemocą, nie potajemnie, nie prekaryjnie, tak nadal posiadajcie. Zabraniam stosowania przemocy.”
Interdictum utrubi
odnosił się do ruchomości, głównie niewolników
przy posiadaniu utrzymywał się ten, który przez większą część roku licząc wstecz od wydania interdyktu był posiadaczem niewadliwym. Każda ze stron mogła doliczyć sobie czas poprzednika, od którego nabyła przedmiot i czas dzierżenia przez jej detentora.
interdykt prohibitoryjny
„U którego z was obydwu ten niewolnik, o którego toczy się spór, był przez większą część roku, nie przemocą, nie potajemnie, nie prekaryjnie od drugiego, niech ten, u którego był krócej wyda tamtemu. Zabraniam używania przemocy.”
Interdykty recuperande possessionis - służyły do odzyskania posiadania
Interdictum unde vi przysługiwał niewadliwemu posiadaczowi nieruchomości, którego wyzuto siłą z posiadania. Można go było wnieść w ciągu 1 roku.
interdykt restytutoryjny
„Z czego go w tym roku wyzułeś ty lub twoja familia, a czego nie posiadał od ciebie przemocą, potajemnie, prekaryjnie, do tego co miał masz go przywrócić.”
Interdictum de vi armata
odmiana interdyktu unde vi, ale w przypadku tego interdyktu użyto siły zbrojnej. W posiadaniu utrzymywał się nawet posiadacz wadliwy, a interdykt ten można było wnieść po ponad roku.
interdykt restytutoryjny
„Z czego go przemocą, razem z uzbrojonymi ludźmi, wyzułeś ty albo twoja familia, do tego co miał masz go przywrócić”
Interdictum de precario
kierowany przeciwko prekarzyście, który nie oddawał rzeczy oddanej w precarium
interdykt restytutoryjny
„Co prekaryjnie od niego masz, albo podstępnie uczyniłeś, że przestałeś mieć, o co toczy się spór, to mu zwróć”
→ Precarium wiąże się z patronatem. Na prośbę klienta patron zezwalał na nieodpłatne korzystanie z gruntu, z zastrzeżeniem zwrotu na każde żądanie. Od II w p.n.e. pretor zaczął udzielać przeciwko prekarzyście ochrony właścicielowi (prawdopodobnie wzrosła niezależność klientów). Natomiast przeciwko wszystkim innym prekarzysta uzyskał ochronę posiadania. W okresie poklasycznym nastąpiło zbliżenie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz