Ochrona posiadania, ochrona własna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona posiadania, ochrona własna - strona 1

Fragment notatki:


$ 106. Ochrona posiadania Ochrona własna - obrona konieczna
- aktywna samopomoc, w celu odzyskania utraconego posiadania lub pozyskania nowego
Interdykty posesoryjne - normalne postępowanie sądowe (proces legisakcyjny i formułkowy) było długotrwałe,
nie mogło skutecznie spełniać funkcji ochrony posiadania
- do tego nadawało się pozasądowe postępowanie interdyktowe, oparte na autorytecie pretorów - w tym zakresie interdykty znalazły najszersze zastosowanie
- interdykty posesoryjne określały granice pomocy własnej, były szybkimi i sprawnymi środkiem represji przeciwko ich przekroczeniom, ale ochraniały tylko posiadacza, a nie koniecznie prawowitego właściciela
- stosowane były elastycznie, przez to nowe stosunki ekonomiczne mogły być chronione przez interdykty, zanim jeszcze podlegały ochronie w ius civile
- Ochrona posesoryjna - ochrona posiadania
- Ochrona petytoryjna - ochrona prawa własności
Possesio vitiosa - posiadanie wadliwe
- kradzież
- zabór mienia przy użyciu siły
- precario (zaniechanie zwrotu rzeczy przez dzierżyciela na wyraźne polecenie udzielającego)
- nie podlegało ochronie posesoryjnej
- pokrzywdzony mógł odzyskać rzecz poprzez samopomoc
Interdicta retinendae possessionis - dotyczyły rzeczy spornej
- prawo każdej ze stron do posiadania zostaje zawieszone, do czasu rozstrzygnięcia, kto jest prawowitym posiadaczem
- interdicta uti possidentis - dotyczyły nieruchomości
- posiadacz niewadliwy w momencie wydania interdyktu utrzymywał się przy posiadaniu - interdicta utrubi - dotyczyły ruchomości, w szczególności niewolników
- kto w przeciągu roku przed wydaniem interdyktu w sposób niewadliwy dłużej posiadał rzecz utrzymywał się przy posiadaniu
Interdicta recuperandae possessionis - odzyskanie posiadania wyraźnie utraconego
- interdicta unde vi - dotyczyły posiadacza nieruchomości, usuniętego z niej siłą
- można wnieść w przeciągu roku od utraty posiadania
- interdicta de vi armata - dotyczyły utraty posiadania rzeczy przy użyciu siły zbrojnej
- brak rocznego przedawnienia
- obejmowały także posiadaczy wadliwych
- interdicta de precario - przeciwko prekarzyście, ociągającemu się ze zwrotem rzeczy
- jeśli nie był w stanie jej zwrócić, płacił odszkodowanie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz