Posiadanie i prawo rzeczowe III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Posiadanie i prawo rzeczowe III - strona 1 Posiadanie i prawo rzeczowe III - strona 2 Posiadanie i prawo rzeczowe III - strona 3

Fragment notatki:

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron.
Interdykty posesoryjne (ochrona posiadania). Ochronę posiadania nazywa się ochroną posesoryjną tzw. possesio ad interdicta - ochrona posiadania odbywała się poprzez tzw. interdykty. Sens ochrony posesoryjnej polega na tym, że ma być ona łatwiejsza i szybsza do uzyskania. Czasami jest trudno w toku procesu ustalić, kto jest właścicielem, dowód nie jest łatwy, a sędzia potrzebuje dowód do wydania wyroku. Łatwiej ustalić, kto jest posiadaczem. Dlatego ochrona posesoryjna jest szyba do udzielenia, bo łatwo ustalić, komu przysługuje.
Rodzaje interydktów:
Adipiscendae possessionis - interdykty posesoryjne, które służyły wprowadzeniu w posiadanie
Quorum bonorum - pojawia się w prawie spadkowym
Interdictum Slavium
Recuperandae possessionis - restytutoryjne - interdykty służące do odzyskania utraconego posiadania.
Retinedae possessionis - prohibitoryjne - interdykty, które służyły zapewnieniu spokojnego posiadania
W ramach grup interydktów służących do ochrony posiadania i służących do zapewnienia posiadania odróżniano interdykty dla ruchomości i nieruchomości:
Interdicta retinendae possessionis
Uti possidetis (do nieruchomości) - „Tak, jak teraz tę nieruchomość, o którą toczy się spór, ani silą, ani potajemnie, ani na podstawie precarium jeden od drugiego posiadacie, byście tak nie poasiadali; zakazuje użycia siły!”
Utrubi (do ruchomości) - „U którego z was obydwu ten człowiek, o którego twoczy się spór, był ani siłą, ani potajemnie, ani na podstawie pracarium od drugiego, niech ten, u kogo przez większą część tego roku był krócej, wyda temu; zabraniam użycia siły!”
Różnica między tym: przy ruchomościach mówi się o większej części roku, w nieruchomościach nie. W przypadku nieruchomości zwycięzcą sporu był ten, kto jako ostatni stał się posiadaczem wadliwym, w przypadku sporu o ruchomości wygrywa ten, kto której w ciągu roku poprzedzającego rozstrzygnięcie był posiadaczem wadliwym.
Kolega który ukradł jest posiadaczem, posiadanie jest sytuacją faktyczną. Ale z punktu widzenia na posiadanie można wyróżnić przypadki tzw. wadliwe (uzyskane przy użyciu przemocy, podstępu, nadużycia zaufania) i niewadliwe. Zatem mamy posiadacza normalnego i posiadacza wadliwego. Ochrona posesoryjna polega więc w tym przypadku na interdicta retinendae possessionis. Urzędnik, który udziela ochrony posesoryjnej udziel ocenia czy nieruchomość albo ruchomość została uzyskana siłą, potajemnie, albo na podstawie precarium. Jedyna rzeczą w sporze posesoryjnym ocenianą jest to, w jaki sposób osoba dana uzyskała swoje władztwo. Liczy się to i tylko to. Jeżeli złodziejowi ktoś ukradł długopis, to posiadanie chroni złodzieja przeciwko kolejnemu złodziejowi, nie pyta się kto ma prawo, tylko kto zachował się w sposób niezgodny z prawem obejmując w posiadanie Jeżeli ktoś złodziejowi odebrał coś siłą, to ma on ochronę posesoryjną.


(…)

… wg. ius civile; najważniejsza, wyrasta z tego sposobu myślenia o własności własność współczesna.
Bonitarna - własność rozwinięta w ramach prawa urzędniczego, własność prawa pretorskiego
Quasi-własność gruntów prowincjonalnych - wynikała ze szczególnych uprawnień państwa do gruntów indywidualnych
Peregrynów - tzw. własność cudzoziemców; pojęcie to wynika z tego, ze w odniesieniu do ludów, z którymi…
….
Kto może skorzystać z ochrony posesoryjnej?
Właściciel, który jest jednocześnie posiadaczem
Posiadacz w dobrej wierze - nie jest właścicielem, ale włada rzeczą w przekonaniu, że nie narusza niczyich uprawnień; może być w takim przekonaniu nawet błędnie
Posiadacz w złej wierze - np. złodziej; włada obiektem, wiedząc, że narusza czyjeś uprawnienia
Niektórzy detentorzy (posiadacze naturali)
Depozytariusz sekwestrowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz