Kazusy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kazusy - strona 1 Kazusy - strona 2 Kazusy - strona 3

Fragment notatki:

D. 8,5,8,5 (Ulpian w księdze siedemnastej komentarza do edyktu) Aristo takiej udzielił odpowiedzi Cereliusowi Vitalisowi; nie można kierować dymu z serowarni ku wyżej położonym budynkom, jeśli nie przyznano w takiej sytuacji służebności. Tak samo twierdzi: z wyżej położonego budynku na niższy nie wolno kierować wody ani nic innego: na swoim gruncie wolno czynić tylko to, co nie powoduje immisji na inny grunt. Istnieje immisja dymu tak samo, jak i wody: może zatem właściciel gruntu wyżej położonego wystąpić przeciw sąsiadowi z actio , z której treści wynika zakaz takiego postępowania. W końcu twierdzi (Aristo), iż zdaniem Alfenusa, można posłużyć się actio, z której wynika, że sąsiad nie ma prawa na swoim gruncie w taki sposób łupać kamieni, że na mój grunt spadają odłamki. Aristo mówi zatem, że temu, kto wynajął serowarnię od mieszkańców Minturne, właściciel gruntu wyżej położonego może zabronić immisji dymu, lecz i mieszkańcy Minturne mogą być za niego odpowiedzialni jako wynajmujący: on (Aristo) twierdzi, że można wystąpić ze skargą przeciw temu, kto dym emituje, zakazującą immisji. Lecz z drugiej strony można posłużyć się skargą, z której wynika prawo immisji: wydaje się, że i to Aristo potwierdza. Także interdykt uti possidetis może mieć tu zastosowanie, jeśli komuś zabrania się korzystać ze swojej własności tak, jak chce. D. 39,3,2,5 (Paulus w księdze czterdziestej dziewiątej komentarza do edyktu) Podobnie rzecze Varus: nasyp, który znajdował się na gruncie sąsiada , został zepchnięty siłą wody skutkiem czego, woda deszczowa wyrządziła mi szkodę. Varus powiada, jeśli nasyp powstał w sposób naturalny nie mogę zmusić sąsiada przez actio aquae pluviae arcendae , aby go usunął lub pozwolił usunąć, to samo uważa , jeśli nasyp usypano ręcznie, a pamięć o tym wygasła: jeśli jednak nie wygasła, [Varus] uważa, że można przeciw niemu użyć tego powództwa. Labeo [powiada], że , jeśli nasyp usypano ręcznie, chociaż pamięć o tym nie wygasła, może posłużyć się tym powództwem, aby [nasyp] zlikwidowano za pomocą tego powództwa nie można nikogo zmusić, by przynosił korzyść sąsiadowi, ale, by nie szkodził lub nie przeszkadzał temu, kto może czynić prawnie. Chociaż actio aquae pluviae arcendae nie przysługuje, to uważam, że mogę posłużyć się actio utilis lub interdyktem przeciwko sąsiadowi, jeślibym chciał, żeby odbudował nasyp na swoim polu, który dla mnie może być użyteczny, a nie wyrządza szkody: wspiera to [ten pogląd] zasada słuszności, chociaż nie ma podstawy prawnej. G. 2,78 (Gaius, Instytucje 2,78) Lecz, jeśliby ktoś namalował na mojej desce, na przykład, obraz, twierdzenie jest przeciwne, gdyż mówi się, że raczej deska idzie za malowidłem. Z trudem przywołuje się odpowiednie uzasadnienie takiej różnicy. Z pewnością, według tej reguły, jeśli wystąpisz z roszczeniem, że

(…)

…. Także interdykt uti possidetis może mieć tu zastosowanie, jeśli komuś zabrania się korzystać ze swojej własności tak, jak chce. D. 39,3,2,5 (Paulus w księdze czterdziestej dziewiątej komentarza do edyktu) Podobnie rzecze Varus: nasyp, który znajdował się na gruncie sąsiada , został zepchnięty siłą wody skutkiem czego, woda deszczowa wyrządziła mi szkodę. Varus powiada, jeśli nasyp powstał w sposób naturalny…
… będzie polegał na tym, że sędzia zbada, czy pozwany posiada, nie ma tu do rzeczy to, z jakiej przyczyny posiada: skoro bowiem udowodniłem, że rzecz jest moja, posiadacz będzie musiał mi ją zwrócić, jeśli nie przedstawił jakiejś exceptio. Niektórzy jednak, jak Pegasus, uważali, że ta actio obejmuje jedynie posiadanie, które ma miejsce w przypadku interdyktów uti possidetis albo utrubi. W końcu twierdzi…
… (Ulpian w księdze szesnastej komentarza do edyktu) Neratius pisze, że jest actio Publiciana. Jeśli ktoś sprzedał oddzielnie dwóm osobom kupującym w dobrej wierze, zobaczmy, kto bardziej jest uprawniony do użycia actio Publiciana, czy ten, komu najpierw rzecz została przekazana, czy ten, kto tylko kupił. Julian napisał w siódmej księdze digestów, że, jeśli kupili od osoby nie będącej właścicielem, raczej…
… do zasiedzenia dachówek lub słupów, powinien przyłączyć je do budynku, tym bardziej zasiedziałby je, jeśliby posiadał budynek. Cóż zatem z tymi , które nie są włączone do rzeczy na gruncie, lecz pozostają usuwalne, jak kamień w pierścieniu? W tym przypadku prawdą jest, że i złoto, i kamień można posiadać i zasiedzieć, gdy oba pozostają nienaruszone. Należy rozważyć trzeci rodzaj rzeczy. Trzody…
… dowodzą, że ona może po zawarciu małżeństwa mieszkać z mężem. Rozszerzając to Pomponius twierdzi, że może ona mieszkać również z teściem. D. 18,1,69 (Proculus, księga jedenasta listów) Rutilia Pola kupiła jezioro Sabatena Angularius oraz dziesięć stóp gruntu wokół niego Pytam, jeśli owe dziesięć stóp gruntu które tu się należały są pod wodą, ponieważ poziom wody w jeziorze podniósł się, czy następne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz