Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

note /search

Krótki schemat kompetencji organów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

Opracowuje Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Przyjmuje Rada Ministrów Prezes RM przedstawia Sejmowi...

Prezes Rady Ministrów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

do spraw stopni i tytułów oraz Rządowe Centrum Studiów Strategicznych - prowadzi prace służące Prezesowi RM...

Komitety, centra, rady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Studiów Strategicznych. Przewodniczący KIE kieruje pracami Komitetu i reprezentuje go na zewnątrz...

Wykład - mapa zasadnicza

 • Kompleksowe zagospodarowanie terenu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

sporządza Rządowe centrum Studiów Strategicznych, uwzględniając cele zawarte w rządowych dokumentach...

Skład i organizacja rząduu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

i wydawanie Dziennika Ustaw; Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (art. 14j-o uRM) - prowadzenie prac...

Skład i organizacja rządów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

i wydawanie Dziennika Ustaw; Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (art. 14j-o uRM) - prowadzenie prac...

Zasady działania Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1876

rządowego lub niektórych z tych czynności Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych, Rządowemu Centrum...