Krótki schemat kompetencji organów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krótki schemat kompetencji organów - strona 1 Krótki schemat kompetencji organów - strona 2 Krótki schemat kompetencji organów - strona 3

Fragment notatki:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA SZCZEBLU CENTRALNYM KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
Opracowuje
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych Przyjmuje
Rada Ministrów
Prezes RM przedstawia
Sejmowi PROGRAMY ZAWIERAJĄCE ZADANIA RZĄDOWE
(Służące realizacji inwestycji celu publicznego w znaczeniu krajowym)
Opracowuje
Ministrowie, Centralne Organy Administracji Rządowej
Opiniowane
Sejmiki Województwa
Przyjmuje (rozporządzenie)
Rada Ministrów
PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA SZCZEBLU REGIONALNYM PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
Sejmik Województwa
(Podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia tego planu)
Marszałek Województwa
Ogłasza - termin Zawiadamia Rozpatruje Sporządza Występuje o opinię Przedstawienie
nie krótszy niż o podjęciu uchwały wnioski projekt w właściwych projektu 3 miesiące na o przystąpieniu do instyt. i organów ministrowi
wniesienie wniosków sporządzania planu wł. do spr. bud.
dotyczących planu instytucje i org. gosp. przestrz.
właściwe do uzgadniania i mieszkaniowej
i opiniowania planu Przedstawia
do uchwalenia
Sejmikowi Województwa
Marszałek Województwa
przekazuje uchwałę
Wojewodzie
(Ocena zgodności z przepisami oraz ogłoszenia)
PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA SZCZEBLU LOKALNYM STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Rada gminy (uchwała o przystąpieniu)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz