System aktów planowania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System aktów planowania - wykład - strona 1 System aktów planowania - wykład - strona 2

Fragment notatki:

System aktów planowania - partnerstwo w procesie planowania. Państwo → województwo → gmina
Państwo ← Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju → Program zadań rządowych → Rejestr zadań rządowych; Prezes UM RM
↓↓ ↓ ↓
Województwo ← Plan zagospodarowania przestrzennego województwa → Wojewódzki program zadań samorządowych → Wojewódzki rejestr zadań rządowych (samorządowych; wojewoda)
↓ ↓ ↓
Gmina ← Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy → Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Obywatel
Koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju sporządza Rządowe Centrum Studiów strategicznych, uwzględniając cele zawarte w rządowych dokumentach strategicznych.
Co określa i uwzględnia Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, a w szczególności:
- podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, z wyodrębnieniem obszarów metropolitarnych;
- wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie;
- rozmiar infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;
- rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;
- obszary problemowe o znaczeniu krajowym, w tym obszary zagrożeń wymagających szczegółowych studiów i planów;
- Rada Ministrów przyjmuje koncepcje przestrzennego zagospodarowania oraz okresowe raporty o stanie zagospodarowania kraju. Przyjmując koncepcję Rada Ministrów ustala, w jakim zakresie koncepcja ta będzie stanowiła podstawę sporządzania programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego może powodować:
- obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości;
a) obniżenie - odszkodowanie, wykupienie nieruchomości lub jej części;
b) wzrost - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
Decyzja o warunkach zabudowy
1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie zasobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz