Ustalanie przeznaczenia terenu w razie braku planu miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustalanie przeznaczenia terenu w razie braku planu miejscowego - strona 1

Fragment notatki:

Ustalanie przeznaczenia terenu w razie braku planu miejscowego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawą decyzji niezbędnych w celu realizacji przedsięwzięć budowlanych W braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to jego funkcję w tej mierze spełnia decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Organami właściwymi do podjęcia decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu są; Wójt ( b, Pr m) Wojewoda na terenach zamknietych podjęcie decyzji wymaga uzgodnienia ze organami administracji rządowej: MZdr.- w odniesieniu do miejscowości uzdrowiskowych Wojewódzkim konserwatorem zabytków Dyrektorem urzędu morskiego Organem nadzoru górniczego Dyrektorem PN ... Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu jest wiążąca dla organu wydającego pozwolenie na budowę Odpowiednio stosuje się przepisy o roszczeniach właścicieli wobec gminy oraz odnoszące się do renty planistycznej Decyzja ta musi być zgodna z rozstrzygnięciami określającymi przeznaczenie terenu,w tym mającymi charakter aktów generalnych. Ustawa zabrania uzależniania decyzji od zobowiązania się wnioskodawcy od spełnienia świadczeń lub warunków nieprzewidzianych odrębnymi przepisami. Decyzja o warunkach zabudowy Dla innych inwestycji Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ( decyzja lokalizacyjna ) Dla inwestycji celu publicznego ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz