Wykład - mapa zasadnicza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - mapa zasadnicza - strona 1 Wykład - mapa zasadnicza - strona 2

Fragment notatki:

Treść mapy zasadniczej dzieli się na:
-część obligatoryjną
-część fakultatywną Część obligatoryjna stanowią: pkt. osnowy geodezyjnej, elementy ewidencji gruntów budynków, elementy sieci uzbrojenia terenu a w szczególności elementy nadziemne, naziemne i podziemne
Do elementów ewidencji gruntów i budynków zaliczamy:
-granice terytorialnego podziału państwa
-granice podziału ewidencyjnego
-granice nieruchomości gruntowych i działek ewidencyjnych
-punkty graniczne
-granice użytków gruntowych
-kontury klas bonitacyjnych gleb
-obrysy budynku -numery i inne oznaczenia identyfikacyjne w/w obiekty
Do elementów sieci uzbrojenia terenu zalicza się:
-urządzenia inżynieryjno-techniczne nadziemne
-urządzeni inżynieryjno-techniczne naziemne, w tym punkty położenia armatury naziemnej przewodów uzbrojenia techn.
-pomierzone linie przebiegu przewodów uzbrojenia terenu
Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty, zależny od potrzeb urzędów, instytucji oraz podmiotów gosp. i ich zamiarów inwestycyjnych
Mapa zasadnicza wykonana jest w formie:
-numerycznej lub klasycznej.
Treść obligatoryjna mapy zasadniczej, wykonywanej w formie numerycznej, prowadzona jest w systemie informatycznym wektorowym, obiektowym.
Nakładki:
-E-ewidencji gruntów i budynków
-U-sieci uzbrojenia terenu
-S-sytuacji powierzchniowej(inne obiekty związane zterenem)
-W-rzeźba terenu (wysokościowa)
-R-realizacyjne uzgodnienia projektowe
Planowanie przestrzenne- nie powoduje zmian w otaczającej nas przestrzeni. W planie wyróżniamy następujące etapy:
1).Zapoznanie się ze stanem istniejącym
2).Diagnoza 3).Dalsze kierunki rozwoju- projektowanie: podst. aktem prawnym regulującym politykę przestrzenną jt. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn.27.III.03 4).Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju sporządza Rządowe centrum Studiów Strategicznych, uwzględniając cele zawarte w rządowych dokumentach strategicznych.
5).Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, a w szczególności:
podst. elementy krajowej sieci osadniczej, z wydzieleniem obszarów metropolitarnych
wymagania z zakresu ochr. środ. i zabytków, z uwzględnieniem podlegających ochronie
rozmieszczenie infrastr. społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym rozmieszczenie obiektów inf. techn. i transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym


(…)

… programów zawierających zadania rządowe, służace realizacji inwestycji celu publicznego publicznego o znaczeniu krajowym.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz