Mapa zasadnicza-opracowanie - Podstawowa Mapa Kraju

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapa zasadnicza-opracowanie - Podstawowa Mapa Kraju - strona 1

Fragment notatki:

Mapa zasadnicza - nazywana również Podstawową Mapą Kraju to podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne wykonywane w danym kraju. Powinno obejmować swoim zasięgiem obszar całego państwa. Służy celom ewidencyjnym, gospodarczym, planistycznym i strategicznym. Jest podstawą do wykonywania robót budowlanych.
Mapa zasadnicza to mapa wielkoskalowa wykonywana w skalach 1:500 - 1:1000 dla obszarów wysokozurbanizowanych (duże zagęszczenie obiektów stanowiących treść mapy np. gęsta zabudowa, lub duża ilość urządzeń podziemnych) 1:1000 - 1:2000 dla obszarów średniozurbanizowanych i 1:5000 dla obszarów leśnych. Skala powinna być tak dobrana, żeby mapa była przejrzysta i czytelna.Treść mapy zasadnicznej obejmuje dane o:
ewidencji gruntów i budynków (katastrze),zagospodarowaniu terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej),podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu),ukształtowaniu terenu (wysokości szczegółów sytuacyjnych, formy ukształtowania terenu).Dąży się, aby mapa zasadniczna prowadzona była w technice komputerowej w formie mapy numerycznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz