Prezes Rady Ministrów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezes Rady Ministrów - strona 1 Prezes Rady Ministrów - strona 2

Fragment notatki:

Prezes Rady Ministrów Kompetencje wynikające z konstytucji:
reprezentuje RM
kieruje pracami RM
wydaje rozporządzenia
zapewnia wykonanie polityki RM i określa sposoby jej wykonania
koordynuje i kontroluje prace członków RM
sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym (w granicach określonych przez konstytucję i ustawy)
jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej
jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej
Kompetencje wynikające z ustaw:
powołuje i odwołuje sekretarzy i podsekretarzy stanu
powołuje i odwołuje kierowników i ich zastępców niektórych urzędów centralnych
powołuje i odwołuje wojewodów, kieruje ich działalnością i sprawuje nad nią nadzór sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek sam. teryt.
wzmocniona pozycja w stosunku do ministrów i pozostałych członków rządu, m.in. rozstrzyga spory kompetencyjne między ministrami
Przy Prezesie RM działa Rada Legislacyjna, Centralna Komisja do spraw stopni i tytułów oraz Rządowe Centrum Studiów Strategicznych - prowadzi prace służące Prezesowi RM, związane z pracami Rady do programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego. CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne jako służba specjalna do spraw zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Kieruje szef - centralny organ admin. rządowej nadzorowany przez premiera i przez niego wybierany na 4 lata po zasięgnięciu opinii prezydenta itd. CBA jest urzędem admin. rządowej służącym pomocą szefowi.
Kancelaria Prezesa RM Kancelaria jest urzędem obsługującym merytorycznie, prawnie, organizacyjnie, technicznie, i kancelaryjno-biurowo Radę, Prezesa, wiceprezesów, stałe komitety RM oraz Kolegium ds. Służb Specjalnych i inne jeśli wynika to z przepisów. Koordynuje współdziałania Rady z Sejmem, Senatem, Prezydentem i innymi organami
Kontroluje realizację zadań wskazanych przez Prezesa i Radę oraz przedstawia wnioski z tej kontroli
Zajmuje się obsługa prasową i informacyjną
Wydaje Dziennik Ustaw RP i Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”
Na czele szef wybierany przez premiera. Kancelaria działa zgodnie z poleceniami i zarządzeniami premiera. W jej skład wchodzi 20 komórek organizacyjnych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz